سرویس مروارید عشقنرم افزار سنگ شناسیانگشتر نقره

چاکرا درمانی کاربردی

اغلب انسانها تصور میکنند دنیای مادی و بدن فیزیکی و چیزهایی که با ذهن منطقی و حواس فیزیکی قابل تشخیص هستند تنها واقعیت های موجودند. به هرحال انسان با چشم حساس می تواند انرژی های بسیار زیادی را مشاهده کند، ا نرژی در درون و اطراف بدن فیزیکی جریان، و نیز شکل و رنگ دارد. شاید شما جزو کسانی باشید که بدن مادی را تنها واقعیت می دانید.توجه کنید که وقتی بدن می میرد، چه اتفاقی برای انرژی می افتد، نیروی حیاتی که به بدن فیزیکی تان حیات می بخشد و به حواس معنا می دهد. قانونی در فیزیک حاکم است مبنی بر اینکه در جهان، انرژی هرگز از بین نمی رود، صرفا تبدیل می شود. نیروی کار موجود در پس بدن مادی با تمام عملکردها و قابلیتهایش شامل مجموعه ای از انرژی است که بدون آن بدن فیزیکی نمی تواند موجودیت داشته باشد.
چاکرای اول وخصوصیات مربوط به آن
رنگ: چاکرای اول فعال به رنگ قرمز آتشین می درخشد.
عنصروابسته: خاک
حس: بویایی
سمبل: لوتوس چهارپر
اصل پایه: اراده ی فیزیکی وجود (در قیاس با اراده ی معنوی وجود در چاکرای هفتم)
اندامهای وابسته ی بدن: تمام قسمت های سخت بدن مثل ستون فقرات، استخوانها، دندانها، و ناخنها، مقعد، راست روده، روده ی بزرگ، غده ی پروستات، خون و ساختمان سلولها.
غدد وابسته: غدد فوق کلیوی.
غدد فوق کلیوی آدرنالین و نورآدرنالین ترشح می کنند که بر تنظیم گردش خون اثر دارد، از این راه بدن ما قادراست بلافاصله نسبت به خواسته های مختلف واکنش نشان دهد. علاوه براین غدد فوق کلیوی اثر بارزی برروی تعادل درجه ی حرارت بدن دارند.

نشانه های نجومی و سیاره های وابسته:
حمل (اولین برج ازمنطقه البروج)/ماه مارس: شروعی تازه، انرژی حیاتی اولیه، قدرت موفق شدن، پرخاشگری.
ثور (دومین برج از منطقه البروج): صمیمیت با خاک، استحکام، ماتکیت، لذات حسی.
عقرب (هشتمین برج از منطقه البروج)/سیاره پلوتون: وابستگی ناآگاهانه، نیروی جنسی، دگرگونی و نوسازی.
جدی (دهمین برج ازمنطقه البروج)/کیوان- زحل: ساختار و استحکام.
همچنین تعالیم آیور و دایی خورشید را به عنوان اولین سرچشمه ی کل حیات به چاکرای ریشه نسبت می دهند.
ساختار و عملکرد چاکرای اول
چاکرای ریشه ما را به دنیای فیزیکی وصل می کند. انرژی های کیهانی را به بدن فیزیکی و سطح مادی بدن می فرستد و جریان انرژی مادی را در سیستم لطیف ما امکان پذیر می کند. در اینجا وارد مرحله ی ارتباط با (روح مادرزمین) می شویم و می توانیم نیروی عاطفی، عشق و صبر او را تجربه کنیم. نیازهای اساسی فردی و جهانی انسان برای حیات و تنازع بقا در سیاره ی زمین متعلق به حوزه ی تاثیرات چاکرای اول است.
آنهایی که در گشودن این چاکرا موفق شده اند حیات برروی زمین را کاملا قبول دارند، به وجود فیزیکی شان پاسخ (مثبت) می دهند و برای زندگی کردن آمادگی دارند و هماهنگ با نیروهای مادی عمل می کنند و از آن ها آموزش می گیرند.
از آن جایی که چاکرای ریشه به عناصر دنیوی اختصاص دارد، رنگ آن قرمزاست، قرمز رنگ انرژی و فعالیتی است که از هسته ی درونی سیاره ی ما بیرون می زند. به ما ثبات دنیوی می دهد و (زمین جامد) که بتوانیم برروی آن زندگی خود را بنا کنیم. درعین حال انرژی لازم را برای ابراز وجود خلاق می دهد. علاوه براین برای موفق شدن و تداوم انرژی می دهد.
بنای زندگی، به دست آوردن امنیت مادی و حفظ تنازع بقا گونه ها با تشکیل خانواده، رابطه ی جنسی به عنوان یک عمل فیزیکی و بچه دارشدن همه از اعمال مربوط به این چاکرا هستند.
چاکرای ریشه بنیان نیروی حیاتی تمام چاکراهای بالاتر را شکل می دهد و سرچشمه ی نیروی حیات است. در این چاکرا منبع لایزال انرژی کندالینی وجود دارد. سوشومنا، آیدا و پینگالا که سه کانال اصلی انرژی بدن انسان هستند نیز از این چاکرا شروع می شوند. مانند قلب در بدن، چاکرای ریشه شکل دهنده ی مرکز سیستم چرخه های انرژی لطیف ماست. علاوه بر این، جایگاه اصلی ناخودآگاه جمعی است. از راه این چاکراست که دانش انباشته شده ی ناخودآگاه جمعی دست یافتنی می شود. در جهت حفظ تعادل درونی، چاکرای ریشه همیشه باید در هماهنگی با چاکراهای دیگر عمل کند.

عملکرد موزون
اگر چاکرای ریشه باز باشد و هماهنگ کار کند، رابطه ی جسمانی و عمیقی را (زمین) تجربه می کنید و زندگی بارور است. انرژی حیاتی شما سالم خواهد بود. به زندگی وجودتان عمق خواهید داد. ویژگی های زندگی تان دارای موفقیت، استحکام و قوت درونی خواهد بود. احساس شما درچرخه های زندگی طبیعی جای دارد، درتناوب استراحت، فعالیت، مرگ و زندگی مجدد اعمالتان تحت تاثیر امیال و خلاقیت هایتان به گونه ی سیاره ی مادرتان است. همیشه طبق نیروی خلاق (زمین) و کل حیات در طبیعت است. دسترسی به اهدافتان در این دنیا آسان است. زندگی تان با حمایت تزلزل ناپذیر ازلی نگهداری می شود. زمین برای شما جای امنی است که همه ی نیازهایتان را برآورده می سازد مانند مراقبت، غذا، حمایت و امنیت. با خوش بینی خود را برروی زندگی روی زمین باز می کنید و هرچیزی را با سپاس گزاری از آن قبول می کنید.
عملکرد ناموزون
اگر چاکرای ریشه درست کار نکند و یا نامتعادل شود، افکار و اعمالتان عمدتا حول محور مالکیت های مادی و آسایش خاطر دور می زند. افراط در مسائل احساسی و هیجانی. می خواهید هرکاری را که دلتان خواست انجام دهید بدون اینکه به نتیجه اش فکرکنید، و درعین حال دستیابی به آنها برایتان مشکل خواهد بود. تمایل زیادی برای حفظ فاصله و امنیت دارید. در سطح فیزیکی، ناتوانی در صرف نظرکردن، مالکیت طلبی که اغلب خود را با یبوست مزاج و اضافه وزن نشان می دهد. اعمالتان عموما حول محور موفقیت و نیاز های شخصی دور می زند و نسبت به خواسته های دیگران ناخودآگاه بی توجه هستید. همچنین در فکرسلامتی خود، تغذیه ی متعادل، استراحت کافی و تعادل و هماهنگی در طول زندگی هستید. در نهایت به نگرش خاصی و امیالی که نمی توانید از آنها خود را خلاص کنید چسبیده اید. اگر دل مشغولیهایتان توسط دیگران یا شرایط مورد سوال قرار گیرد به راحتی ناراحت و آزرده می شوید. حتی گاهی برافروخته و پرخاشگر خواهید شد. انجام ناگهانی خواسته ها و اصولتان یکی دیگر از نشانه های چاکرای ریشه ی آسیب دیده هست.
در تجزیه و تحلیل نهایی، خشم، غضب و از کوره دررفتن فقط مکانیسم های دفاعی اند برای زمانی که معمولا احساس عدم امنیت به وجود می آید. در پس این همیشه ترس از دست دادن چیزی هست که به شما احساس امنیت و خوشحالی می دهد، یا چیزی که در بار اول به دستش نیاورده اید. دنیا برای شما جایی است که باید به بهانه ی حفظ امنیت بقای بشر در آن حاکم باشید و استثمار کنید. از این رو دراین روزها سوء استفاده از منابع طبیعی و از بین بردن تعادل طبیعی زمین دال براختلال عملکرد چاکرای ریشه ی اکثر جمعیت دنیاست.
کم کاری
اگرچاکرای ریشه ی شما قفل یا بسته باشد، هم از نظر فیزیکی بنیه ای ضعیف دارید و هم از نظر احساسی کم تحمل اید. خیلی چیزها در زندگی ناراحتتان می کند، به شدت در حالت دودلی وتردید به سر می برید. ممکن است احساس کنید انگار جایگاه خودتان را دارید از دست می دهید یا معلق بودن، یا کاملا احساس عدم کفایت ذهنی داشته باشید. برایتان مشکل است که با مسائل روزمره ی زندگی روبه رو شوید و غالبا برای انجام آنها فاقد ثبات و نیرو هستید. در اغلب اوقات زندگی را همچون بار سنگینی احساس می کنید به جای اینکه لذت ببرید، اکثر مواقع در آرزوی راه آسان و پرلذت وکم دردسر زندگی اید. اگر چاکراهای بالاتر بهبود یافته باشند به ضرر چاکراهای پایین تر است، این احساس که حقیقتا متعلق به این دنیا نیستند ممکن است باعث کم کاری چاکرای ریشه شود. اگر چاکرای کمری و شبکه ی خورشیدی هم بسته باشند ممکن است احساس بی اشتهایی مرضی پیدا کنید چون جذب هر نیروی حیاتی اساسی از راه چاکرای ریشه به سختی صورت می گیرد، و این نشانه ای است برای میل به گریختن در شما. به هرحال روبه رو شدن با مشکلات زندگی را آن قدر ادامه می دهید تا یاد بگیرید که آنها را به عنوان نقاط عطفی در راه رشد کل نگرانه قبول کنید.
امکاناتی برای پاکسازی وفعال ساختن چاکرای اول
لذت بردن ازطبیعت
مشاهده ی رنگ قرمز آتشین خورشید به هنگام طلوع و غروب و یا تابش طلوع و غروب، چاکرای اول را احیا و هماهنگ می کند و فضای بسته و محدود درون آن را باز می کند.
برای تماس با انرژی آرامش بخش، متعادل کننده و حیات بخش سیاره مان از راه چاکرای اول، بر روی زمین به حالت لوتوس بنشینید وآگاهانه در رایحه ی آن نفس بکشید.
اگر بتوانید این دو تجربه را با هم تلفیق کنید بهترین تاثیر کل نگرانه را برروی چاکرای اولتان خواهد داشت.
موسیقی درمانی
موزیک: مناسب ترین موزیک برای فعال کردن چاکرای ریشه موسیقی است که ریتم یکنواخت و موکدی داشته باشد. موزیکهای قدیمی خیلی از قبایل بدوی بهترین نوع این ریتمها هستند. رقصهای آنها هم که در ارتباط با کل انرژی و اشکال حیات طبیعت است این هدف را تامین می کند.
رنگ درمانی
چاکرای اول با رنگ قرمز روشن فعال می شود. رنگ قرمز نیروی حیاتی را احیا و بیدار می کند و به آن گرما و شور و سرزندگی و شهامت می بخشد. اگر این رنگ قرمز با سایه ای از رنگ آبی آمیخته شود، به شما کمک خواهد کرد تا سائق حیاتی تان را با انرژی روحانی پخش کند.
سنگ درمانی
عقیق: عقیق جدیت، یاقوت قرمز؛ قاطعیت و آرامش می آورد. به حل احساسات منفی کمک می کند و (خویشتن) درونی را حفاظت می کند. باعث برانگیخته شدن حس احترام نسبت به بدنتان می شود و فعال کننده ی دستگاه تولیدمثل است. عقیقی که همراه با نگین کریستال (بلور) باشد از هر فرم رشد حیاتی فیزیکی یا ذهنی در درونتان را حفاظت می کند. تقویت کننده ی حس اطمینان است و به هنگام زایمان کمک می کند تا درد کاهش یابد.
سنگ آهن: سنگ آهن نیرو و انرژی ایجاد می کند. اثر حیات بخشی در بدن دارد و انرژی های پنهان را به حرکت درمی آورد، ازاین رو کمک می کند تا برضعف غلبه کنیم و دوران نقاهت بعد از بیماری را به خوبی بگذرانیم. علاوه براین در سلامتی خون و سلولها نقش دارد.
جاسپر قرمز: جاسپر قرمز- سبز شما را به نیروی بنیادی و عشق صبورانه ی (مادر زمین) وصل می کند. به شما فداکاری و فروتنی می آموزد. به خون نیرو می بخشد و سرزندگی و استحکام، قدرت پایداری و صبوری می دهد. بدن فیزیکی را پاک و دگرگون می سازد و در درون چرخه ی طبیعی زندگی احساس ایمنی ایجاد می کند که در پی آن از درون احساس آرامش و نیرو می کنیم.
گارنت: گارنت شور و شوق، نیروی اراده، اعتماد به نفس و موفقیت به بار می آورد. چشمهایمان را برروی چیزهای ناشناخته باز می کند و به نیروی بصیرت کمک می کند. سائق جنسی را تحریک کرده و در تبدیل آن به انرژی حیات بخش و دگرگون کننده کمک می کند. در سطح فیزیکی به شفای بیماریهای اندامهای تناسلی کمک می کند و دستگاه گوارش خون را فعال می سازد.
مرجان قرمز: مرجان قرمز انرژی روان و حیاتی می بخشد. اثر محرک دارد، برروی تولید سلولهای خونی تاثیر مثبت به جا می گذارد. استحکام و درعین حال انعطاف پذیری شجاعانه ایجاد می کند. به شما کمک می کند تا در درون (خویشتن) خود قوی و محکم بمانید در عین حال که انرژی زندگی جاری است.
یاقوت: یاقوت انرژی خلاقیت و سرزندگی می دهد که در جهت پاکسازی و دگرگونی هدایتتان می کند. بین عشق فیزیکی و روحانی، همینطور بین ارتباط جنسی و معنویت هماهنگی به وجود می آورد. بنابراین دری را برروی تجربیات جدیدی برروی ما می گشاید.
رایحه درمانی
رایحه: بوی تند روغن چوب سدر شما را به نیروهای دنیایی و تمام اشکال زندگی طبیعی وصل می کند. کمک می کند تا انرژی انباشته و تبدیل به آرامش شود و احساس امنیت در دامان (مادر زمین) ایجاد می کند.
پودر میخک: روغن میخک کمک می کند تا گره های انرژیهای درون چاکرای ریشه باز شود. جرات می دهد تا به راحتی از الگوهای اجتماعی خشک و متعصب قدیمی که برای حفظ و امنیت نیازی به آنها ندارید خود را رها کنید وکمکتان می کند تا خود را برروی انرژیهای تازه باز کنید. بنابراین اگر با امواج آن هنگام ماساژ هماهنگ شوید، شما را به سوی دگرگونی و تازگی خواهد برد.
انواع یوگایی که عمدتا ازطریق چاکرای اول کارمی کند:
هاتا یوگا: بازشدن آگاهی از راه پاکسازی و تحریک بدن فیزیکی با انجام تمرینها و وضعیتهای مختلف بدنی توام با تمرینهای تنفسی.
کندالینی یوگا: بیدارکننده ی به اصطلاح (نیروی مار) که ازدنبالچه شروع می شود و به موازات ستون فقرات بالا می آید.که بالا آمدن آن فعال کننده و نیرو دهنده ی بقیه ی چاکراهاست. هزاران تمرین فیزیکی و معنوی وجود دارد که در حصول این نتیجه به شما کمک می کنند.

چاکرای دوم و خصوصیات مربوط به آن رنگ: نارنجی
عنصروابسته: آب
حس: چشایی
سمبل: نیلوفر6 پر
اصل اساسی: خلق وجود (تولید مثل)
اندام های وابسته ی بدن: لگن خاصره، اندامهای جنسی، کلیه ها، مثانه، تمام مایعات بدن مثل خون، لنف، ترشحات معده، اسپرم.
غدد وابسته: گونادها، تخمدانها، پروستات، بیضه ها، کار گونادها شامل خصوصیات جنسی زن و مرد می شود و همچنین تنظیم کننده ی دوره ی قاعدگی خانمهاست.
نشانه های نجومی و سیاره های وابسته: خرچنگ / ماه: پراحساس، پذیرا،خلاق. میزان(هفتمین، و منطقه البروج) / ونوس: توجه به (خویشتن) خویش ارتباط براساس مشارکت، لذت پرستی، خلاقیت.
عقرب / سیاره پلوتون: امیال نفسانی، تغییردادن خصوصیات فردی از راه رها کردن اگو (ego) در روابط جنسی.
توجه: گاهی چاکرای دوم را مرکز طحال هم می نامند، هرچند این مهمترین چاکرای فرعی است که با چاکرای سوم ارتباط زیادی دارد. این تغییر سیستم چاکرای اصلی در بعضی از مدارس خصوصی ابداع شده که درآن رابطه ی جنسی نفی می شود، این اواخر در مدارس مختلف سیستمهای گوناگونی را تلفیق کرده اند، به این دلیل است که روابط جنسی گاهی به چاکرای طحال مرکز ریشه نسبت داده می شود.
ساختار و عملکرد چاکرای دوم
چاکرای دوم مرکز احساسات نخستین تصفیه نشده، انرژی جنسی و خلاقیت است.ب ه عنصرآب نسبت داده می شود که منبع تمام حیات زیست شناختی است. در سطح ستاره شناسی با حوزه ی احساسات و عواطف مطابقت دارد. آب بارور می کند و دائما حیات نو می سازد. از راه چاکرای خاجی در باروری و گرفتن انرژیهایی که درکل طبیعت پخش است سهیم می شویم. خود را بخشی از مرحله ی جاودانه ی خلقت که خود را به شکل احساس و خلاقیت در درون ما نشان می دهد می بینیم.
چاکرای خاجی اغلب جایگاه واقعی (شاکتی) محسوب می شود، شاکتی تجلی نیروی مونث خداوند به شکل انرژی خلاق است. حوزه ی نفوذ آن در اندامهای تولید مثل است که در مرد میل خلق حیات جدید را در بردارد، و در زن گیرنده ی تکانه های خلاق و ایجاد زندگی جدید است، در جاهایی که موجود در حال رشد محافظت شده و با تمام چیزهایی که برای رشدش نیاز دارد تغذیه می شود.
همچنین عنصرآب پاک کننده و تطهیرکننده است. سدهایی را که مانع جریان حیات است شسته و باز می کند. درسطح فیزیکی آلودگیها را ازکلیه ها و مثانه پاک می کند و در سطح معنوی به شکل جریان روان و آزاد احساسات خود را نشان می دهد که این تمایل را در ما به وجود می آورد تا زندگی را چیزی همیشه تازه و جدید ببینیم.
روابط اجتماعی به خصوص ارتباط با جنس مخالف به طور قطع تحت تاثیر عملکرد چاکرای دوم است. تجلیات گوناگون (خداوندعشق) و علاوه بر این میل به ردکردن نقاط ضعفego و تجربه ی وحدت و یکپارچگی در رابطه ی جنسی نیز متعلق به حوزه ی این چاکراست.
عملکرد هماهنگ
عملکرد هماهنگ چاکرای خاجی باز خود را درجریان طبیعی زندگی و احساسات نشان می دهد. در ارتباط با دیگران باز رفتار می کنید، به خصوص در مقابل جنس مخالف رفتار طبیعی دارید. رابطه ی جنسی با معشوق فرصتی است تا در رقص خلقت که توسط انرژیهای مونث و مذکر صورت می گیرد شرکت کنید، بنابراین کمک می کند تا با تمام وجود یکی شدن با طبیعت را حس و تجربه کنید و به تدریج به سوی یکپارچگی و وحدت بروید.
وقتی چاکرای خاجی هماهنگ کارکند جریان انرژی خلاق حیات را در درون بدن و روان و ذهنتان جاری احساس می کنید. با این جریان در شعف عمیق خلقت قرارمی گیرید و زندگی دائما شما را سرشار از شور و اشتیاق و شگفتی می کند. احساسات شما واقعی و درست، اعمالتان خلاق است. آنها نه تنها در زندگی خودتان بلکه برای دیگران نیز ایجاد انگیزه می کنند.
عملکرد ناهماهنگ
بد کارکردن چاکرای خاجی معمولا در سن بلوغ به وجود می آید. بیدار شدن انرژیهای جنسی بی ثباتی ایجاد می کند و والدین، مربیان به ندرت توانایی آموزش درست به جوانها را دارند که چگونه این انرژی را کنترل کنند. غالبا، کمبود محبت و نوازش که ریشه در دوران کودکی دارد، وجود دارد. که این ممکن است بعدا به نفی یا سرکوب امیال جنسی منتهی شود. در نتیجه انرژی خلاق جنسی صریحا ابراز نمی شود و در راه نامناسب خود را نشان می دهد، اغلب با زیاده روی در رابطه ی جنسی، خیال پردازی و یا سرکوب امیال که گاه گاه به صورت طغیان انرژی اتفاق می افتد، و همچنین ممکن است به حالتی شبیه به اعتیاد به مواد مخدر درآید. در اینجا انرژی خلاق جنسی درست شناخته نشده و در جهت غلط به کار برده می شود. در هر دو صورت، نسبت به جنس مخالف حالت دودلی و تنش پیدا شده. شهوت پرستی نسبتا بی ادبانه ایجاد می شود و به اجبار می خواهید در امیال جنسی موفق شوید و مورد توجه قرار گیرید. با فقدان پاکدامنی و صراحت طبیعی در ارتباط با انرژی های جنسی، ابراز این انرژیها را در (طبیعت) محکوم می کنید و آنها دیگر نه آزاد هستند برای تاثیر متقابل نیروهای (ین) و (یانگ) و نه شما می توانید حیرت بی آلایش معجزه های حیات را احساس کنید.
کم کاری
در اغلب موارد کم کاری مرکز خاجی می تواند نشانی در دوران کودکی و طفولیت داشته باشد. احتمالا والدینتان احساسات و ارتباط شان را کنترل می کردند و شما کمبود لذتهایی حسی مانند نوازش، مهر و عطوفت را تجربه کرده اید و در نتیجه در چنین فضایی احساساتتان را سرکوب کرده و آنتن هایی را که گیرنده ی پیام های احساسی هستند جمع کرده اید.
دردوران بلوغ به کلی مانع رشد انرژی های جنسی شده اید. نتیجه ی این (موفقیت) واپس زدگی، فقدان عزت نفس، فلج عاطفی و سرد مزاجی است. زندگی در نظرتان غم انگیز، کسل کننده و بی ارزش است. امکاناتی برای پاکسازی و فعال ساختن چاکرای دوم
لذت بردن از طبیعت
مهتاب و تماشا یا لمس آبهای زلال خارج از شهر چاکرای دوم را فعال می کند. ماه به خصوص در زمان بدرکامل احساسات شما را زنده می کند و باعث می شود تا پیامهای روحتان را از راه تجسم و رویاهاتان بگیرید. مشاهده ی آبهای زلال طبیعی و یا غوطه ورشدن در آن، یا نوشیدن جرعه ای از آب چشمه در پاکسازی و تزکیه روح به شما کمک می کند و باعث آزاد شدن احساساتتان از گرفتگیها و گره ها می شود، به این معنا که نیروی حیات مجددا می تواند آزادانه در درونتان جاری شود. اگر بتوانید مشاهده ی ماه و لمس آب را همزمان تلفیق کنید اثر آن برروی چاکرای دوم چشمگیر خواهد بود.
موسیقی درمانی
موزیک: هرنوع موزیک (روان) که شادی و سرور ایجاد کند برای فعال کردن چاکرای دوم مناسب است. ریتمهای (روان) رقصهای محلی و دو نفره هم این چنین خاصیتی را دارند. علاوه بر این از هر نوع موسیقی که احساسات شما را جاری کند می توانید استفاده کنید. برای آرام کردن و یا هماهنگ ساختن انرژیهای چاکرای دوم می توانید به صدای پرندگان، صدای جریان آب، حتی نوای شرشر یک چشمه یا فواره ی کوچک در منزل یا خارج از منزل گوش دهید.
رنگ درمانی
رنگ نارنجی روشن چاکرای دوم را فعال می کند. رنگ نارنجی ما را از انرژی تازه و محرک سرشار می کند و از الگوهای احساسی متعصب آزاد می کند. عزت نفس را تقویت می کند و باعث افزایش نشاط از لذت های احساسی می شود. طبق طب آیورودا رنگ نارنجی رنگ درونی آب است.
سنگ درمانی
عقیق قرمز: عقیق قرمز شما را در مجاورت انرژی زیبا و خلاق زمین قرار می دهد. کمک می کند تا در لحظه زندگی کنید و تمرکز را بالا می برد. از معجزه های خلقت متحیرتان می سازد. باعث جریان نیروی حیات تازه و پر احساس و خلاق جانبخش در شما می شود.
یاقوت نارجی: سنگ نارنجی غنای احساساتتان را بر شما آشکار می کند. شما را با بخش حساس و پذیرا و رویایی وجودتان رو به رو می سازد وکمک می کند تا این بعد وجودتان را بپذیرید و آن را با شخصیتتان تلفیق کنید. احساس ترس را دور می سازد و اثر هماهنگ کننده برروی احساسات دارد. در سطح فیزیکی غدد لنفاوی را پاکسازی می کند. در خانمها برروی تعادل هورمونها اثر دارد.
رایحه درمانی
Ylang-ylang: این روغن مطبوع از شکوفه های درخت ylang-ylang به دست می آید. اثر آرام کننده دارد و در عین حال شما را ازاحساسات جسمانی لطیف آگاه می کند. رایحه ی خوش آن احساس ایمنی می دهد و این شهامت را ایجاد می کند تا بتوانید خود را به جریان احساساتتان بسپارید. احساسات کنترل شده و یا مغشوش در اثر این رایحه بازشده و موانع به کنار می رود.
چوب صندل: درشرق دور، روغن چوب صندل معمولا برای افزایش انرژی جنسی به کار می رود و نیز در تعالی رابطه ی دو عاشق به سطح معنوی موثر است. علاوه بر این قدرت تجسم را تحریک می کند و از فعالیت خلاقانه شور و شوقی ایجاد می کند. امواج روغن چوب صندل باعث تلفیق انرژی های معنوی در تمام سطوح تفکر، احساس و عمل می شود.
فرم مناسب یوگا که عمدتا برروی چاکرای دوم کاربرد دارد:
تانترا یوگا: تانترا طبیعت را همچون نمایشی بین انرژی های مونث و مذکر (شاکتی) و (شیوا) می بیند، که این دنیای مریی را در رقص پایان ناپذیر خلقت به وجود می آورد. در تانترا وحدت با این (نیروی جنسی کیهانی) مبارزه ای است برای باز کردن حسهایمان، تصفیه و اوج تجربیات حسی وکمکی است به ما برای پذیرفتن زندگی.

چاکرای سوم
(چاکرای شبکه ی خورشیدی یا مرکز ناف هم گفته می شود و همچنین از نامهای چاکرای طحال، معده و کبد هم استفاده می شود).
چاکرای سوم و خصوصیات مربوط به آن
رنگ: زردطلایی
عنصروابسته: آتش
حس: بینایی
سمبل: نیلوفر ده پر
اصل اساسی: قالب وجود
اندام های وابسته ی بدن: قسمت تحتانی پشت، شکم، دستگاه گوارش، معده، کبد، طحال، کیسه ی صفرا، دستگاه عصبی خودکار(غیرارادی)
غدد وابسته: پانکراس(کبد)
پانکراس نقش مهمی در هضم غذا دارد. هورمون انسولین ترشح می کند که در تنظیم قند خون و همچنین در سوخت و ساز کربوهیدراتها موثراست. آنزیمهایی که توسط پانکراس ترشح می شود در ایجاد تعادل چربیها و پروتئین بدن اهمیت فراوانی دارند.
نشانه های نجومی و سیاره های وابسته:
اسد/خورشید: گرما، قدرت، وفورنعمت، تلاش برای شهرت، قدرت و مقام اجتماعی.
قوس/ ژوپیتر(مشتری): اظهار تجربه ی زندگی، رشد و توسعه، ساخت و تولید، خرد، یکپارچگی.
سنبله/ تیر(عطارد): طبقه بندی، تجزیه و تحلیل، سازگاری، از خود گذشتگی و خدمت فداکارانه.
مریخ: انرژی و فعالیت، میل به عمل، ابراز وجود.
ساختار و عملکرد چاکرای سوم
چاکرای سوم حیطه ی اختیارات متعددی دارد. همانطورکه در مورد محل آن اختلاف نظر وجود دارد. در حقیقت، هر چاکرای اصلی ما با چندین چاکرای فرعی سروکاردارد اما چون عملکردهایشان به هم نزدیک است از این رو به همان یک چاکرای اصلی توجه می شود. بنابراین عملکرد چاکرای سوم خیلی پیچیده است. به عنصر آتش نسبت داده شده است، و آتش جایگاه نور، گرما، انرژی و فعالیت، و در سطح معنوی حالت تزکیه دارد.
چاکرای شبکه ی خورشیدی نشانگرخورشید ماست، مرکز قدرتمان، اینجا انرژی خورشیدی را که پرورش دهنده ی بدن است جذب می کنیم، بدین ترتیب به بدن فیزیکی حیات می بخشیم و از آن حفاظت می کنیم. در چاکرای سوم وارد حوزه ی فعالیت و ارتباط با دیگران دردنیای مادی می شویم. این بخشی از بدن ماست که انرژی احساسات از آن ساطع می شود. ارتباط ما با دیگران، دوست داشتن ها و نفرت ها و توانایی داشتن ارتباط طولانی با دیگران از مهمترین بخشهای تحت کنترل این مرکز هستند.
برای انسانهای معمولی، چاکرای سوم نمایانگر بنیاد خصوصیات فردی آنهاست. در اینجا هویت اجتماعی مان را پیدا می کنیم و درجستجوی اثبات آن هستیم، چه از راه پافشاری و اصرار شخصی، بااراده برای کسب موفقیت، تلاش برای قدرت و یا اینکه از راه سازگاری با الگوهای اجتماعی. مهمترین وظیفه ی چاکرای سوم تطهیر و پاکسازی امیال وآرزوهای چاکراهای پایین تراست، آگاهانه کنترل می کند و انرژی خلاقش را به کار می برد، و نهایتا غنای معنوی چاکراهای بالاتر را ممکن می سازد تا به عنوان وسیله ای برای دستیابی به بیشترین احساس رضایت ممکن درتمام سطوح وجود دردنیای مادی متجلی می شود.
چاکرای سوم مستقیما در ارتباط با بدن اختری است که به عنوان مرکز آرزوها و امیال نیز شناخته شده است، و حامل احساسات ما است. اینجا آرزوهای حیاتی، آرزوها و احساسات چاکراهای پایین تردرک می شود، به کلام در می آید، و به قالب انرژی بالاتر تبدیل می شود که با تلفیق با انرژی های چاکراهای بالاتر به بودن ما شکل می دهد.
طبق اصل خود در سطح فیزیکی خود را درکبد نشان می دهد. در مجموعه ی دستگاه گوارش کبد وظیفه ی تجزیه ی غذا را (بعد از فرو بردن) به عهده دارد، قبل از اینکه مواد به بخشهای مربوط منتقل شوند مواد مفید را از مواد غیر مفید جدا و آنها را به مواد قابل استفاده تبدیل می کند. باور و یکپارچگی احساسات، آرزوها و تجربیات ما کمک می کنند تا چاکرای سوم رلکس و باز شود، بدین ترتیب نوردرونی افزایش یافته و اوضاع و احوال زندگی نیز شفاف می شود. حالت اصلی خلقیات ما درحد وسیعی بستگی دارد به میزان شفافیت و نوری که اجازه می دهیم در درونمان بدرخشد. وقتی چاکرای سوم باز باشد احساس روشن بینی، شعف و رضایت درونی می کنیم. اگر چاکرای سوم قفل یا مختل باشد یاس و اندوه و تا حدودی عدم تعادل احساس می کنیم. همزمان با این حالت در جهان بیرونی هم همین حالتها را حس می کنیم یا زندگی خیلی روشن به نظر می آید و یا تاریک. میزان نور درون ما تعیین کننده ی شفافیت تصویر و چگونگی آنچه می بینیم است.
با افزایش یکپارچگی و وحدت درونی، چاکرای سوم به تدریج از نور زرد روشنفکرانه به رنگ زرد طلایی خرد و کثرت تبدیل می شود. از راه چاکرای شبکه ی خورشیدی مستقیما امواج دیگران را دریافت می کنیم و طبق آن واکنش نشان می دهیم، اگر با امواج منفی مواجه شویم انقباض ناگهانی چاکرای سوم وضعیت خطر را هشدار می دهد. این یک وسیله ی حفاظتی موقت است، وقتی که نور درون به اندازه ای قوی باشد که بتواند بدن ما را همچون غلافی محافظ بپوشاند دیگر ضرورتی نخواهد داشت.
عملکرد هماهنگ
یک چاکرای سوم باز همراه با عملکردی هماهنگ احساس آرامش می آفریند و با ((خود)) واقعی تان، با زندگی درکل و جایگاهتان در زندگی به طورخاص، هماهنگی درونی ایجاد می کند. می توانید خود را کاملا باور کنید و همچنین به احساس دیگران و ویژگی های شخصیتی آنها احترام بگذارید. به طور طبیعی دارای این ظرفیت هستید که احساسات، آرزوها و آنچه را در زندگی تجربه کرده اید بپذیرید، آنها را در((جلوه ای درست)) ببینید و بخش ضروری از پیشرفت خود بدانید.ب دین نحو می توانید احساسات، آرزوها و تجربیاتتان را با هم تلفیق کنید که در چنین وضعیتی به سوی یکپارچگی هدایت می شوید.
تمام اعمالتان خود به خود در هماهنگی با قوانین کیهانی تعادل طبیعی قرار دارند که با کل جهان و همه ی هستی بشرکار می کند. زمانی که اعمالتان به پیشرفت معنوی و ثروت مادی تان کمک کند چه در مورد خود و چه در مورد دیگران در تحولی کلی قرار دارید. سرشار از نور و انرژی هستید، نور درونتان بدنتان را نیز در برمی گیرد. شما را از امواج منفی و تشعشعات محیط اطراف مصون می دارد.
اگر چاکرای چشم سوم و چاکرای تاجتان هم باز باشد، تمام چیزهای قابل رویت را که از امواج نور مختلف تشکیل شده اند را تشخیص خواهید داد. آرزوهایتان خود به خود تحقق خواهند یافت چون ارتباط شما با انرژی نور موجود در تمام چیزهایی که به دنبالش هستید بسیار نزدیک است به همین دلیل به طرف خود جذبشان می کنید. بنابراین درآگاهی زندگی می کنید که برکت حق مسلم و میراث الهی شماست.
عملکرد ناهماهنگ
وقتی چاکرای سوم یکطرفه کارکند یا درست کارنکند، می خواهید همه چیزطبق خواسته های شما انجام شود، دوست دارید دنیای درون و بیرون را کنترل کنید، می خواهید غلبه و اعمال قدرت کنید. بااین وجود ازدرون ناآرام وناراضی هستید. احتمالا درطول دوره ی کودکی و یا نوجوانی طرد شدن را تجربه کرده اید. بنابراین توانایی این را ندارید که ارزشهای خود را رشد دهید و در نتیجه نخواهید توانست شناخت ورضایت درونی دردنیای مادی نیز پیدا کنید. اصرارفراوان دارید تا فعالیتهای بیرونی را افزایش دهید تا بتوانید احساسات آزارنده،کمبودها و نقطه ضعف ها را بپوشانید. نیازبه آرامش درونی دارید و به سختی می توانید چیزها را رها کنید تا آرام شوید. پذیرفته شدن و رفاه مادی درمراحل ابتدایی اهمیت قرار دارند وشاید شما در به دست آوردن آنها کاملا موفق باشید. به نظرتان هیچ چیزی ممکن نیست شما را وادار به سرکوب احساسات ناخوشایند کند حتی اگرپدیده ی آزاردهنده ای باشد. درنتیجه احساساتتان متوقف می شود. اما گاه و بی گاه دیوارکنترل را شکسته وبه حالت دفاعی همچون سیل طغیان می کند و هدایت آن درجهت صحیح برایتان غیرممکن است. به آسانی شدیدا ناراحت می شوید، اما نگرانی و ناآرامی شما واکنش همه ی خشمی است که درطول زمان طولانی فروخورده اید. نهایتا روزی اذعان خواهید کرد که آن تلاش برای به دست آوردن ارزشهای مادی نمی تواند برای زمان طولانی شما را ارضا کند.
کم کاری
کم کاری چاکرای سوم شما را مایوس و ناامید می کند. همه جا مانع می بینید، سدهایی که مانع تحقق خواسته های شما می شوند. احتمالا آزادی شخصیتتان درزمان کودکی به شدت محدود شده است. ازآنجایی که ترس ازدست دادن تایید والدین و معلمان را داشته اید، درابرازاحساسات کلا تردید کرده اید و اغلب آنها را که می توانستید تحمل کنید سرکوب کرده اید. این باعث شده تا ((خاکستراحساسات)) تلمبارشده، چیزی که الان انرژی آتشین چاکرای شبکه ی خورشیدی را خاموش کرده و افکار و اعمال خودجوش و قدرتتان را می رباید.
حتی درحال حاضر هم سعی دارید مورد تایید و قبول قرار گیرید اما چیزی که به دست می آورید عدم پذیرش و سازگاری احساسات و امیال حیاتی خودتان است. وقتی با مشکلی روبه رو می شوید احساس ناراحتی و تردید پیدا می کنید یا به شدت عصبی می شوید و اعمالتان بی نظم و بی برنامه می شود. اگر امکان داشته باشید، ترجیح می دهید از تمام مبارزه های جدید زندگی خود را دور کنید، تجربیات غیر معمول زندگی شما را می ترساند و در واقع احساس می کنید قادر نیستید با چیزی با اصطلاح((تلاش برای بقا)) دست وپنجه نرم کنید.
امکاناتی برای پاکسازی وفعال کردن چاکرای سوم
لذت بردن ازطبیعت
رنگ طلایی نورخورشید با نور، گرما و انرژی چاکرای شبکه ی خورشیدی هم خوانی دارد. اگر آگاهانه تحت تاثیرآن قرار گیرید او این خصوصیات را در شما تقویت می کند.
تماشای مزرعه ای ازگندم رسیده در زیر نور خورشید نشانی است از برکت وفراوانی، برکتی که مکملی است ازگرمای خورشید و قدرت تابش.
اگر به گل آفتاب گردان نگاه کنید، نقش و نگار پیچ وتاب خورده ای را می بینید که درپیچیدگی شان وحدتی وجود دارد، درحالی که گلبرگ های آن نورطلایی را ازقلب آن به بیرون جاری میسازند. باغرق شدن درتماشای این ماندلای طبیعی درمی یابید که در این یگانگی نهفته نظم و حرکت رقص گونه ای وجود دارد که تشعشعات آن با انرژی و شعف به نحوی ملایم و دلپذیر به بیرون ساطع می شود.
موسیقی درمانی
موزیک: چاکرای سوم با ریتم شاد فعال می شود. موسیقی ارکستری با صداهای هماهنگ برای هماهنگ کردن انرژی چاکرای شبکه ی خورشیدی مناسب است. برای نا آرامی دراین شبکه، هرنوع موزیک آرامی که شما را به درون هدایت کند می تواند آرامش بخش باشد.
رنگ درمانی
رنگ زرد روشن چاکرای سوم را فعال و تقویت می کند. رنگ زرد به افکار و اعصاب نیرو می بخشد، اما ممکن است ارتباط و رفتار متقابل با دیگران را نیزافزایش دهد. احساس خستگی درونی را برطرف می کند، شعف و انبساط خاطر ایجاد می کند. ممکن است شما آدم منفعل و خیال پردازی باشید، رنگ زرد کمک می کند تا فعالانه با زندگی برخورد کنید. علاوه براین برروی میزان تحملتان چه درسطح فیزیکی و چه معنوی اثر مثبت دارد.
رنگ طلایی درمسائل روانی و یا بیماری های جسمی اثرآرامش بخش دارد. فعالیت های ذهنی را تقویت می کند و باعث برانگیخته شدن نوعی خرد که بالاتر از تجربه است می شود.
سنگ درمانی
چشم ببر: چشم ببر بصیرت درون و بیرون را تقویت می کند. ذهن را هوشیار کرده وکمک می کند تا اشتباهات خود را تشخیص دهیم و درست عمل کنیم.
کهربا: کهربا صمیمیت و اعتماد ایجاد می کند. انرژی خورشیدی اش شعفی عظیم تر و روشنی بیشتری به راهمان می دهد. بینش تازه ای را منتقل می کند و می آموزد که چگونه به ((خویشتن)) خویش درزندگی پی ببریم. بدین ترتیب،کهربا در وظایف شغلی مان هم موفقیت به بار می آورد.
درسطح فیزیکی پاک کننده ی اندام است، به تعادل دستگاه جهاز هاضمه و غدد درون ریز کمک می کند، درنهایت تقویت کننده و پاک کننده ی کبد است.
زبرجد: زبرجد طلایی رنگ، ما را سرشار از انرژی فروزان وگرمای خورشید می کند. با آگاهی بیشتر، هوشیاری، شفافیت، سرور و درخشندگی غنیتان می کند. علاوه براین احساسات نگران کننده و افکار یاس و اندوه را دور می کند. ممکن است کمک کند تا به اضطراب و افسردگی غلبه کنید. به علاوه زبرجد تقویت کننده ی تمام بدن وکمک دهنده ی ذهن است. و در بعد فیزیکی به عمل هضم کمک می کند.
Citrine: Citrine درکل احساس خوشحالی، گرما، شور، امنیت و اعتماد می دهد.کمک می کند تا آنچه را تجربه کرده اید درک کنید و درک شهودی را به عمل آگاهانه تبدیل کنید. همچنین نعمت درونی و بیرونی را به طرف شما جذب می کند تا به اهدافتان برسید. دربعد فیزیکی کمک می کند تا سموم بدن دفع شود و مشکلات هضم و دیابت را درمان می کند. به علاوه خون و اعصاب را احیا می کند.
رایحه درمانی
اسطوخودوس: روغن اسطوخودوس اثرآرامش بخش بر روی بی قراری چاکرای سوم دارد. امواج ملایم و گرم آن به((درک کردن)) و از بین بردن احساسات کنترل شده کمک می کند.
رزمری: روغن فشرده با بوی تند که ازگیاه رزماری رفته می شود خصوصا برای کم کاری چاکرای شبکه ی خورشیدی مناسب است. اثر محرا وتازه کننده ی آن کمک می کند تا برسستی و رخوت غلبه کنید و میل به کار و فعالیت را افزایش می دهد.
Bergamot: امواج روغن فشرده ای که از میوه ی درخت bergamot گرفته می شود مقدار زیادی نور درخود دارد. رایحه ی خوش آن که شبیه عطر لیمو است انرژی ها را تقویت می کند و اتکا و اعتماد به نفس می دهد.
فرم یوگایی که عمدتا ازراه چاکرای سوم کارمی کند
کارما یوگا: کمک می کند تا درفعالیت ها و اعمالمان به از خود گذشتگی برسیم و فقط به فکر منافع شخصی نباشیم. از راه کارما یوگا خود را بر روی((اراده ی الهی)) باز می کنیم و عمالمان با انرژی کیهانی طبیعی((خلقت)) هماهنگ می شود.
چاکرای چهارم
آناهاتا چاکرا(چاکرای قلب یا مرکز قلب نیز نامیده می شود)
چاکرای چهارم وخصوصیات مربوط به آن:
رنگ: سبز و همچنین صورتی و طلایی
عنصروابسته: هوا
حس: لامسه
سمبل: لوتوس12 پر
اصل اساسی: از خود گذشتگی
اندام های وابسته ی بدن: قلب، بالای پشت، قفسه ی سینه و صدری، پایین ترین قسمت ریه، خون و دستگاه گردش خون، پوست.
غده ی وابسته: تیموس
غده ی تیموس تنظیم رشد وکنترل سیستم لنفاوی را به عهده دارد و همچنین محرک و تقویت کننده ی سیستم ایمنی است.
نشانه های نجومی و سیاره های وابسته:
اسد/خورشید: احساسات گرم، صداقت، سخاوت و بخشندگی.
میزان/ ونوس(ناهید): ارتباط، عشق، تلاش برای هماهنگی، بهبود بخشیدن ((خویشتن)).
کیوان/ زحل: غلبه برنفس فردی، بدین سان عشق فداکارانه امکان پذیر می شود.
ساختار وعملکرد چاکرای چهارم
چاکرای قلب مرکز سیستم کل چاکراهاست. سه مرکزپایین تر را که مراکز فیزیکی و احساسی هستند به سه تای بالایی که مراکز ذهنی و معنوی اند وصل می کنند. شش ضلعی به عنوان نماد آن کاملا این مطلب را روشن می کند که چگونه انرژی های سه چاکرای پایین و سه چاکرای بالا متقابلا در یکدیگر نفوذ دارند. چاکرای چهارم به عنصرهوا و حس لامسه تشخیص داده می شود. این نشان دهنده ی انعطاف پذیری قلب، قدرت برقراری ارتباط و تمایل به تحت تاثیر قرار گرفتن و در عین حال ارتباط با همه چیز است. دراینجا به ظرفیت همدلی خود با دیگران و سازگاری با آنها و همنوا و همراه شدن با امواج کیهانی پی می بریم. از راه همین مرکز انرژی زیبایی های طبیعت و همچنین هارمونی موجود در موسیقی، هنرهای تجسمی و شعر را درک می کنیم. در چاکرای چهارم تصاویر، کلمات و صداها تبدیل به احساسات می شوند.
هدف چاکرای چهارم رسیدن به وحدت کامل از راه عشق است. تمام آرزوهایی که برای ارتباط صمیمی و عمیق، یگانگی، هماهنگی و عشق داریم حتی زمانی که احساس غم به سراغمان می آید درد یا ترس جداشدن و ازدست دادن عشق و علاقه، منشا تمام اینها چاکرای قلب است. در وضعیتی که کاملا باز و پاک باشد، چاکرای چهارم قلب، حقیقت و عشق بدون قید و شرط راشکل می دهد. عشقی که صرفا به خاطرخودش وجود دارد بنابراین نه مالکیتی است و نه ازدست دادنی. وقتی با چاکرای بالاترمرتبط می شود این عشق به(bhakti) باکتی((عشق الهی)) تبدیل می شود که ما را از حضور الهی در تمام خلقت آگاه می سازد و به سوی وحدت با هرآنچه که در جهان وجود دارد راهنمایی مان می کند. دراین راه، در جهت دستیابی این هدف قلب ما باید بیاموزد که عشق بورزد، درک کند و شخصیت خاصمان را باور کند. شرط لازم ((بله)) گفتن است به دیگران و به زندگی به طورعام.
به محض اینکه بپذیریم که تمام تجربیات، آرزوها و احساساتمان مفهومی عمیق تردارند و هدف آنها این است که از راه های مختلف به باورعاشقانه ای برسیم درچاکرای چهارم به این مطلب دست می یابیم که تمام احساسات و معناهایی که برای زندگی داریم ازآرزو و عشق یکی شدن با سرچشمه ی شور وشوق نشات می گیرد که درنهایت بازهم تجلی دیگری ازعشق است.
با هرانکار و عدم پذیرشی به جدایی و منفی بافی جان تازه ای می بخشیم درحالی که با پذیرش مهرآمیز و مثبت یک((بله))، آگاهانه امواجی ایجاد می شود که در آن احساسات منفی نمی تواند باقی بماند. شاید تاکنون متوجه شده باشید که احساسات شدید غم، خشم یا نا امیدی می تواند محبت بی غرض و توجه تمام وکمال شما را خنثی کند. اگرمتوجه نشده اید فقط گاهی امتحان کنید. زمانی که ازدرد یا بیماری رنج می برید، اگربه عنصر بیمار توجه توام با عشق داشته باشید به بهبودی او فوق العاده سرعت می بخشید. بنابراین درچاکرای قلبمان توانایی عظیمی را برای دگرگونی و سلامتی خود و دیگران داریم. اگریاد بگیریم که تمام بخشهای شخصیت خود را از صمیم قلب بپذیریم و دوست داشته باشیم، می توانیم کاملا دگرگون یا سالم شویم. این گونه مهرورزی شرط لازم یک عشق رضایت بخش به دیگران، برای همدردی، تفاهم و شادی فراگیر که شامل همه ی زندگی می شود است.
انرژی چاکرای قلب فوق العاده قوی به بیرون تراوش می کند و یک چاکرای قلب باز می تواند خود به خود تاثیر شفا بخش ودگرگون کننده بر روی دیگران داشته باشد. اگرچه درموارد شفابخشی آگاهانه چاکرای چشم درون هم جزئی ازمرحله است.
چاکرای قلب رنگ سبز، صورتی و گاهی طلایی ساطع می کند. سبز رنگ سلامتی، همدردی و هماهنگی است. اگرشخصی روشن بین(کسی که می تواند هاله ها را ببیند) رنگ سبز روشن از چاکرای قلب کسی دریافت کند، نشان دهنده ی سلامت کامل است. درحالی که هاله ی طلایی مخلوط با صورتی نشان دهنده ی این است که شخصی در عشق پاک و فداکارانه ((الهی)) به سر می برد. چاکرای قلب اغلب جایگاه عمیق ترین و پرشورترین احساسات عاشقانه ی ماست. از طریق این مرکز انرژی می توانیم با قسمت جهانی روحمان که جرقه ی((الهی)) درون ماست ارتباط برقرارکنیم. چاکرای قلب نقش تعیین کننده ای بر روی پالایش دریافت ها دارد که با گشایش چشم سوم یا چاکرای پیشانی همراه می شود، به خاطر از خود گذشتگی قلب است که ما پذیرای جلوه های ظریفتر((خلقت)) می شویم. بدین ترتیب توانایی های والای چاکرای پیشانی با بازشدن چاکرای قلب همزمان ایجاد می شود.
عملکرد هماهنگ
چاکرای قلبی که کاملا باز شده و هماهنگ با دیگرچاکراها کارکند شما را به کانال عشق((الهی)) تبدیل می کند. انرژی های قلب شما می تواند دنیا را برایتان تغییردهد، متحد کند و وفق دهد و حتی اشخاص اطرافتان را شفا بخشد. گرمای طبیعی، صمیمیت و شادی پخش می کنید. این قلب اطرافیانتان را باز می کند، اطمینان و شادی و سرور به وجود می آورد. حس همدردی و میل به کمک کردن به طور طبیعی به سراغتان می آید. احساستان عاری از آزار درونی، تضاد، تردید وعدم اطمینان است. دوست دارید به خاطر نفس دوست داشتن، شور و شوق بخشیدن دارید بدون اینکه انتظار چیزی داشته باشید. احساس ایمنی و راحتی با تمام((خلقت)) دارید. هرکاری را از صمیم قلب انجام می دهید. عشقی که درون قلب شماست از بازی کیهانی جد اشدن ودوباره وصل شدن که درتمام تجلیات زندگی وجود دارد آگاهتان می سازد، محفوظ دراین عشق و سرشار از عشق ((الهی)) و هماهنگی هستید. تجربه ی شخصی به شما یاد داده است که این آرزوی وحدت مجدد با خداوند ریشه درجداشدن از مظهرخداگونه ی حیات دارد و اندوه نتیجه ی این جدایی است. از راه این((خرد قلب)) وقایع دنیایی و شخصی را در نور تازه ای می بینید. عشقی که درقلب شماست ازتمام کارهایی که درجهت عشق به خداوند و رشد و موفقیت((مخلوقات)) اوست حمایت می کند. همه ی موجودات را درک می کنید، چه ذی شعورباشند چه نباشند، درقلب شما زندگی می کنند. دیگربه زندگی ازفاصله ی دورنگاه نمی اندازید وفکرنمی کنید که دیگربا شما کاری ندارد.آن راهمچون بخشی اززندگی خودتان می بینید.
احساس سرزنده بودن به شدت درونتان رشد می کند و شروع می کنید تا درک کنید((زندگی)) درخالص ترین و اصیل ترین فرم خود حقیقتا مظهر لایزال عشق و برکت((الهی)) است.
عملکرد ناهماهنگ
درست کار نکردن چاکرای قلب به شکل های مختلف ممکن است خود را نشان دهد. برای مثال ممکن است دائما بخواهید درخدمت دیگران باشید و سخاوتمندانه عمل کنید بدون اینکه حقیقتا به سرچشمه ی عشق وصل باشید. در باطن، شاید به آن آگاه و معترف نباشید. همیشه در ازای ((عشقی)) که می دهید انتظار سپاس و قدردانی دارید و عمیقا از اینکه از زحمتی که متحمل شده اید به خوبی سپاس گزاری نشده است عمیقا دلسرد هستید. امکان دارد آن قدر احساس نیرومندی کنید که بخشی از نیرویتان را ببخشید. هرچند که از پذیرش عشق دیگران عاجزید و قادر نیستید خود را برای پذیرفتن این عشق باز بگذارید. مهر و محبت و ملایمت شما را شرمنده می کند. شاید به خود بگویید نیازی به عشقی که دیگران می توانند به شما بدهند ندارید. در بعد فیزیکی انگار سینه سپرکرده اید و با پوشش زرهی درونی در مقابل همه ی دردها و حمله ها به حالت دفاعی برخاسته اید.
کم کاری
کم کاری چاکرای قلب شما را بسیارآسیب پذیر و وابسته به عشق و علاقه ی دیگران می کند. وقتی احساس می کنید که طرد شده اید عمیقا آزرده می شوید، به خصوص زمانی که دل و جرات این را داشته اید که خود را بازکنید. وقتی چنین اتفاقی می افتد، افسرده و غمگین میل دارید درلاک خودتان فرو روید. دوست دارید که عشق بورزید، اما ترس از طرد شدن باعث می شود که نتوانید راه درستی برای این کار پیدا کنید؛ و این طرز تلقی بارها باعث تحکیم نقاط ضعف و ناتوانی تان می شود. شاید سعی کنید برای جبران فقدان عشق به شدت دوستانه و مهربان رفتار کنید. برای انجام چنین کاری، با تمام افراد نسبتا یکسان و سرد رفتار می کنید، بدون اینکه حقیقتا با هیچ یک از صمیم قلب درگیر شوید. هرگاه قلبتان فراخوانده شود، سعی می کنید طفره بروید و خود را ببندید، به دلیل اینکه از صدمه های احتمالی وحشت دارید. اگر چاکرای قلب شما کاملا بسته باشد، علائم خود را با سردی، بی تفاوتی و حتی ((سنگد لی)) نشان می دهید. برای احساس هر چیزی به طورکلی نیازمند محرکهای خارجی هستید. عدم تعادل دارید و افسرده می نمایید.
امکانات پاکسازی و فعال کردن چاکرای چهارم
لذت بردن از طبیعت
پیاده روی آرام درفضاهای سبز، کل وجودتان را از راه چاکرای قلب هماهنگ می کند. هردانه ی شکوفه حامل پیامی ازعشق و شعف پاک است. بگذارید تا این چنین شکفتن در قلب شما نیز اتفاق بیفتد. به خصوص گلهای صورتی رنگ در حیات بخشیدن و سلامتی انرژی های چاکرای چهارم موثراست. آسمان صورتی رنگ با ابرهای لطیف به قلبمان روشنایی می دهد بگذارید تا زیبایی و لطافت رنگهای این تابلوی نقاشی درآسمان، شما را دربرگیرد و با خود ببرد.
موسیقی درمانی
موزیک: هر نوع موسیقی کلاسیک، مدرن و یا موسیقی های مذهبی شرق و یا قدیمی غربی که اثر تهذیب کننده داشته باشد و قلبتان را با رقص زندگی یکی کند برای چاکرای قلب موثراست. نیروی عشق را بیدارمی کند و اثرحیات بخش و هماهنگ کننده دارد. مراقبه ای که هماهنگی و شعف((خلقت)) درحرکات آن نشان داده می شود نیز بسیار مناسب است.
رنگ درمانی
سبز: رنگ جنگل ها و مراتع ایجاد هماهنگی و همدردی می کند و ما را پذیرای سازش می سازد. احساس یگانگی می کنیم و آرامش و صلح درونی را تجربه خواهیم کرد. به علاوه رنگ سبز به بدن، ذهن و روح حیات تازه ای می بخشد و انرژی تازه می دهد.
صورتی: امواج ملایم و لطیف رنگ صورتی گرفتگی قلب را بازمی کند. احساس عشق و مهربانی را بیدارکرده و شادی کودکانه به بارمی آورد. همچنین این امواج قدرت خلاقیت را تحریک می کند.
سنگ درمانی
کوارتزقرمز: نورصورتی رنگ و ملایم کوارتز قرمز، ملاطفت، مهربانی و عشق و امید به همراه می آورد. جانتان را امواج عشق دربر می گیرد که مرحمی است بر زخم های قلبتان که دراثر سختی ها و بی توجهی ها ایجاد شده و روحتان را برای عشق ورزیدن و پذیرفتن عشق بازمی کند.
کوارتز قرمز می آموزد تا خود را باورکنید و دوست بدارید و قلبتان را بر روی تمام مظاهرعشق و عاطفه ی درونتان، دیگران و تمامی ((هستی)) بازکنید. شما را پذیرای زیبایی های موسیقی، شع، نقاشی و تمام هنرها می کند وب ه قدرت خلاقیت احساس و قدرت تجسمتان جان می بخشد.
تورمالین: tourmaline تورمالین قرمز مایل به صورتی شما را از احساسات کوته بینانه آزاد می کند و دل را بازمی کند. شما را از شعف ناشی از عشق آگاه می سازد و با ظهور بعد مونث ((عشق الهی)) مرتبط می کند، آنچنان که در زیبایی ((خلقت))، درسروری خالص و در رقص یا بازی روحانی متجلی است. بدین سان مظاهر مختلف عشق ((الهی)) و دنیایی را با یکدیگر تلفیق می سازد. تورمالین صورتی که کناره ی سبزدارد و اغلب در اشکال برش شده دردسترس است ارزش خاصی دارد. چون کیفیت نشاط آور تورمالین قرمز مایل به صورتی با امواج شفا بخشی و هماهنگ کننده ی رنگ سبز یکی می شود.
کان زایتkunzite : کان زایت صورتی ملایم عشق متعال را با رنگ بنفش چاکرای تاج که حامی وحدت با ((الوهیت)) است تلفیق می کند. کان زایت، چاکرای قلبتان را بر روی عشق ((الهی)) بازمی کند وکمک می کند تا قلبتان به سوی ازخود گذشتگی و کمال رشد کند .شما را وادار به درستکاری می کند و هرگاه ازاین راه منحرف شوید دوباره هدایتتان می کند.
زمرد: زمرد سنگی است که تمام عشق ها را به خاطر نیرو بخشی اش و عمیق تر کردن عشق درتمام سطوح دربر می گیرد. درعین حال که صلح و آرامش و هماهنگی درونی می دهد، با انرژی های طبیعت نیزشما را همنوا می سازد. علاوه بر اینها شما را دعوت به مبارزه می کند تا با درخشش آن برابر شوید. زمرد انرژی های سلامتی را ازکیهان به زمین می کشاند. حیات تازه و جوانی دوباره می بخشد و شادابی و آرامش می دهد.
یشم: نور سبز و ملایم یشم هماهنگی، خردقلب، تواضع و انصاف به ارمغان می آورد. یشم قلبمان را رلکس و ما را آرام می کند. اگربی قرار هستید، یشم به شما آرامش می بخشد وکمک می کند تا خوابی آرام و رویاهایی لذت بخش داشته باشید.
رایحه درمانی
عطرگل سرخ: هیچ رایحه ای این چنین اثر هماهنگ کننده درنشاط ما، همچون عطرگل سرخ ندارد. امواج عاشقانه و ملایم آن به قلب آرامش می بخشد و شفابخش آزرده دلی است. قدرت درکمان را بیدار می کند تا عشق، زیبایی و هارمونی را درکل((هستی)) درک کنیم. سروری عمیق و میل به ازخود گذشتگی در قلب ایجاد می کند. عطر یا روغن گل سرخ لذات حسی را تحریک و تصفیه می کند، و همزمان کمک می کند تا آنها را به عشق متعالی تبدیل کنیم.
فرم یوگایی که عمدتا از راه چاکرای چهارم کار می کند:
باکتی یوگا: باکتی یوگا راهی است برای شناخت ((الوهیت)) از راه خدمت عابدانه و عشق به((خدا)). به احساسات عابدان عمق و شدت می بخشد و به سوی خداوند هدایتشان می کند. همه چیز را به ((او)) نسبت می دهند و ((او)) را درهمه چیز می بینند و عشقشان را برای((او)) شکوفا می کنند.
چاکرای پنجم
ویشودها چاکرا (چاکرای گردن یا گلو یا مرکزارتباط نیزنامیده می شود)
چاکرای پنجم و خصوصیات مربوط به آن:
رنگ: آبی کم رنگ و همچنین نقره ای یا آبی مایل به سبز
عنصروابسته: اتر
حس: شنوایی
سمبل: لوتوس16پر
اصل اساسی: طنین هستی
بخشهای وابسته ی بدن: گردن، گلو و آرواره، گوشها، صدا، نای، لوله های برنشی، لب بالایی ریه ها، مری و بازوها.
غده ی وابسته: تیروئید
غده ی تیروئید نقش مهمی دراستخوان بندی و اندام های درونی دارد. تعادل بین رشد معنوی و فیزیکی را سازماندهی می کند و از راه متابولیسم به رفتارمان نظم می دهد و باعث سرعت تبدیل خون به انرژی و همچنین مصرف این انرژی می شود. علاوه براین، متابولیسم ید را کنترل می کند وکلسیم خون و بافتها را متعادل می سازد.
نشانه های نجومی و سیاره های وابسته:
جوزا/تیر: ارتباط، تبادل دانش و تجربه
مریخ: فعال در ابراز وجود
ثور/ناهید: درک فرم و مکان
اورانوس/دلو: الهام((الهی))، انتقال دانش و خرد متعالی، عدم وابستگی.
ساختار و عملکرد چاکرای پنجم
چاکرای گلو مرکز ظرفیت بیان، ارتباط و الهام انسان است. به یک چاکرای کوچکتر فرعی وصل است که درگردن قرارگرفته و به سمت پشت بازمی شود. این دو مرکز انرژی اغلب یکی به نظر می آیند. از آن جایی که عملکرد چاکرای گردن خیلی به چاکرای گلو نزدیک و مرتبط است، این دو را تلفیق کرده و تحت عنوان چاکرای پنجم توضیح می دهیم.
چاکرای پنجم همچنین پیوند مهمی را بین چاکراهای پایین تر و چاکرای تاج به وجود می آورد. مانند پلی بین افکار و احساسات، انگیزه ها و واکنش های ماست. درعین حال محتوای همه ی چاکراها را به جهان بیرون منتقل می کند. از راه چاکرای پنجم همه ی آنچه دردرون داریم ابراز می کنیم مثل خندیدن، گریه کردن، احساسات عاشقانه و شادی، دلواپسی ها و پرخاشگری ها، آرزوها و تصمیم ها و همین طور ایده ها، دانش و دریافت های دنیایی درونمان. عنصروابسته ی چاکرای پنجم اتر است. در تعالیم یوگا به عنوان عناصر اساسی که چاکراهای پایین را شکل می دهند به خاک، آب، آتش و هوا توجه شده است. اترنیز وسیله ی صداست. ادای کلمات درکل و همچنین کلام الهی((خلقت)). خلاصه عنصر ارتباط یا میانجی اطلاعات درتمام سطوح وجود. ارتباط برقرارکردن در زندگی شخصی عمدتا از راه صحبت کردن و همین طور با حرکت و حالت و نیزفرم های خلاق بیان مثل موزیک، هنرهای تجسمی و نمایشی و رقص و... اتفاق می افتد. درچاکرای گلو خلاقیت چاکرای خاجی به انرژی های چاکراهای دیگر وصل می شود و اتر به این انرژی ها شکل می دهد که از طریق آن ها با جهان بیرون ارتباط برقرارمی شود.
به هرحال ما فقط چیزهایی را می توانیم ابرازکنیم که دردرونمان پیدایشان کنیم و از این رو یکی از وظایف چاکرای پنجم این است که راه درونی به خصوصمان را دراختیارمی گذارد و بدین ترتیب ما را قادر به انجام واکنش از راه افکار و اعمال می سازد. هرچه قدرکه چاکرای گلو درست ترکارکند آگاهی ما نسبت به بدن ذهنی مان بیشتر می شود و هرچه قدرکه قدرت تشخیصمان نسبت به عملکرد بدن ذهنی بیشترشود، آگاهی مان نسبت به بدن های فیزیکی، اتری واحساسی بیشتر می شود. درنتیجه دیگر افکارمان از راه احساسات و حواس فیزیکی ابراز نمی شوند، بلکه شناخت واقع بینانه را ممکن می سازد.
اترکه تحت عنوان((آکاشا)) نیز تعریف می شود نور اختریی است. جایی که تمام اتفاقات، اعمال، افکار و احساسات از ابتدای زمان ثبت شده رخ داده است. اگرهمچون فضایی نا محدود و آسمان لایتناهی باز و گسترده شویم عمیق ترین سطوح دانش و بینش به ما عطا خواهد شد. رنگ آبی اتر نیز از آن چاکرای گلو است. بهترین راه رسیدن به چنین عمق دانشی این است که آرام شویم و به فضای درون و بیرونمان گوش دهیم. حس شنوایی هم مختص چاکرای پنجم است. در این جا گوش ها را باز می کنیم و به نشانه ها و صداهای پنهان((خلقت)) گوش فرا می دهیم؛ و در این جاست که صدای درونی مان را درک و با روح درونمان ارتباط برقرارمی کنیم و الهام او را دریافت خواهیم کرد. همچنین اعتماد به نفس راسخی در هدایت متعالی خود پیدا می کنیم. از رسالت واقعی یا ((دارما)) ی زندگی مان آگاه می شویم. کلمات درونمان و سطوح لطیف وجود را مانند آنچه دردنیای مادی وجود دارد درک می کنیم؛ قادرهستیم اطلاعات را ازحوزه های لطیف تر و ابعاد بالاتر یا واقعیت جذب و منتقل کنیم. این الهام الهی یک عنصر اساسی ابراز وجودمان می شود. از راه چاکرای پنجم تکامل فردی مان را درتمام سطوح وجود پیدا می کنیم.
عملکرد هماهنگ
با یک چاکرای گلو کاملا باز احساسات، افکار و دانش درونتان را آزادانه وبدون ترس ابراز می کنید؛ وهمچنین می توانید نقاط ضعف وقوتتان را آشکارسازید. صداقت درونی تان نسبت به خود و یا دیگران از موضع درستی بیان می شود.
این توانایی را دارید که با تمام وجود خود را ابرازکنید. اگرلازم باشد می توانید کاملا ساکت بمانید و از صمیم قلب به دیگران گوش دهید و درک کنید. گفتارتان خلاق و پرشور است درعین حال که کاملا واضح است. مقاصدتان را به بهترین وجه و بیشترین اثر برای تحقق بخشیدن به خواسته تان بیان می کنید. صدای شما پرطنین و خوش آهنگ است و وقتی با مشکل و یا مخالفتی روبه رو می شوید با خودتان صادق باقی خواهید ماند و می توانید اگربخواهید ((نه)) بگویید. نظردیگران نمی تواند شما را تحت تاثیرقراردهد یا فریب دهد. درعوض استقلال، آزادی و عدم وابستگی تان را حفظ می کنید. آزاد از تعصب و دارای سعه صدر و برای حقایق ابعاد لطیف باز هستید. از راه آنها هدایت صدای درونتان را می شنوید، که در زندگی شما را رهبری می کنند. دردستهای این هدایت جای امنی دارید. درمی یابید که تمام مظاهر((خلقت)) پیام خاص خودشان را دارند. آنها در مورد زندگی شان، نقششان درنمایش جهانی و درمورد تلاششان برای یکپارچگی و نور با شما سخن می گویند. دارای قدرت ارتباط مستقیم با زندگی درکرات دیگر هستی، هرزمان که مناسب باشد هستید. دانشی را که به دست آورده اید بدون ترس از واکنش ها و عقاید به دیگران منتقل کنید. تمام معانی را که برای بیان خلاق به کارمی برید حاکی ازخرد و حقیقت است. به علت استقلال درونی و ابراز آزادانه آنچه هستید سروری عمیق و احساس موفقیت و استحکام شخصیت به وجود می آید.
عملکرد ناهماهنگ
اگر انرژی های درون چاکرای گلو قفل باشد، می تواند مانع ارتباط بین ذهن و بدنتان باشد. این به دو صورت می تواند پیش آید. یا اینکه در ابرازا حساساتتان دچا رمشکل می شوید. دراین صورت احساسات برطرف نشده را با اعمال بدون ملاحظه و فکرابرا زمی کنید. حالت دیگر این است که برخورد غیر منطقی می کنید و افکار و احساسات را رد کرده وآنها را به حق نمی دانید .تنها به آن دسته از احساسات اجازه ی ابراز می دهید که از فیلترداوری خودتان گذشته و با قضاوت دیگران هم تناقضی نداشته باشد. یک احساس گناه ناخود آگاه و ترس های ذاتی شما مانع از دیدن و نشان دادن ((خود)) حقیقیتان و بیان آزادانه ی عمیق ترین افکار، احساسات و نیازها می شود. درعوض سعی می کنید با تعدادی ازکلمات و حرکات سر و دست آنها را بپوشانید و((وجود)) حقیقی خود را کتمان کنید.کلامتان هم یا خشن و بی ادبانه است یا سرد و جدی. ممکن است با لکنت صحبت کنید. صدایتان نسبتا بلند وکلامتان فاقد معنای عمیق باشد. به خودتان اجازه نمی دهید که نقطه ضعف هایتان را نشان دهید، بلکه سعی می کنید به هرقیمتی شده دائما قوی به نظربیایید. در نتیجه ممکن است خود را خیلی تحت فشار قراردهید. ممکن است بار زندگی برروی دوشتان سنگینی کند. در این وضعیت در مقابل این بار اضافی حالت دفاعی به خود می گیرید. شانه ها را بالا می آورید و گردن را به تومی کشید و خود را در مقابل شروعی تازه مجهز می سازید. کارکرد ناهماهنگ چاکرای پنجم درکسانی که از قدرت بیانشان برای گول زدن دیگران سوء استفاده می کنند یا برای جلب توجه دیگران بلاانقطاع حرف می زنند نیز دیده می شود. معمولا افرادی که انرژی های چاکرای پنجمشان بسته است به دلیل نداشتن آزاداندیشی، انبساط درونی و استقلال که لازمه ی رسیدن به این چنین حوزه هایی است به ابعاد لطیف وجود دست نمی یابند. با وجود این، امکان این که دارای دانش عمیق درونی باشید وجود دارد. شما فقط از زندگی و ابراز آن می ترسید به این دلیل که از قضاوت دیگران و تنهایی می ترسید. این دانش عمیق ممکن است راه خودش را به طرق دیگر بازکند مثل شاعری، نقاشی یا وجوه دیگری از ابراز کردن خود به خودی. اما آنها را با دیگران با بی میلی تقسیم می کنید. انرژی های معنوی شما ممکن است در سرتان گیرکرده باشند سپس نیروها برای تبدیل شدن به احساسات ممکن است با مشکل مواجه شوند و انرژی های چاکراهای پایین تر نمی توانند قدرت و ثبات چاکراهای بالاتر را تامین کنند، آنها نیاز به درک معنویت درونی در زندگی تان دارند.
کم کاری
کم کاری چاکرای گلو توانایی شما را برای نشان دادن و توصیف خودتان به تاخیر می اندازد. ((خود)) درونی تان را کاملا کنترل می کنید؛ خجالتی، ساکت و درون گرایید و وقتی صحبت می کنید فقط در مورد چیزهای کم اهمیت زندگی بیرونی تان حرف می زنید. اگرسعی کنید احساسات و افکار باطنی تان را بیان کنید به سرعت احساس ورم درگلو می کنید و صدایتان حالت تصنعی به خود می گیرد. دراین جا حالت لکنت زبان غالبا بیشتر از وضعیت عملکرد ناهماهنگ دیده می شود. د ربرخورد با دیگران احساس عدم اطمینان و ترس از قضاوت دارید و اغلب واقعا نمی دانید چه می خواهید .پیام های روح خود را دریافت نمی کنید و به نیروی بصیرت خودتان اعتماد ندارید. اگرچاکرای پنجمتان را بهبود نبخشید، مشکل جدی پیش خواهد آمد. فضای پشت دیواری که خودتان ساخته اید، فضایی که درآنجا بیشتر اوقاتتان را می گذرانید، جایی که شما استعدادهایتان را نشان می دهید کوچک و محدود است، زیرا جهان بیرون را فقط به عنوان یک حقیقت معتبر قبول دارید.
امکانات پاکسازی و فعال کردن چاکرای پنجم
لذت بردن از طبیعت
نور آبی شفاف آسمان صاف واکنشی دردرون چاکرای پنجم ایجاد می کند.ب رای جذب کامل رنگ آبی آسمانی، روی زمین دراز بکشید و رلکس کنید، وجود درونی تان را رو به گستردگی لایتناهی افلاک بازکنید. احساس خواهید کرد که چگونه ذهنتان باز و پاک می شود و چگونه انقباض و گرفتگی چاکرای گلو و فضای تحت تاثیرآن به تدریج ازبین می رود؛ وحالا قلب شما آماده پذیرفتن ((پیام)) الهی است. انعکاس آسمان آبی درکش و قوس شفاف آب اثر وسعت دهنده و آزاد کننده بر احساساتتان دارد، و صدای آرام امواج شما را ازعواطف و احساسات نهفته تان و این که به شما چه می خواهند بگویند آگاه می سازد؛ واگراجازه دهید که امواج انرژی های آسمان و آب کاملا درشما نفوذ کنند ذهن و احساساتتان یکدیگر را کاملا بهبود می بخشند.
موسیقی درمانی
موزیک: هر نوع موزیک یا ترانه ای که سرشار از تن زیر باشد و همین طور موسیقی و یا رقص های مراقبه ای فوق العاده اثر فعال کننده دارند. برای هماهنگ کردن و رلکس کردن چاکرای پنجم، به موزیک های آرامش بخش مدرن(عصرجدید) با اثر طنین صدا گوش بدهید. گوش درون را باز و گسترده و آزاد می کند.
رنگ درمانی
آبی روشن وکم رنگ به چاکرای گلو اختصاص دارد. این رنگ آرامش می آفریند و بینش روحانی شما را باز و گسترده می کند.
سنگ درمانی
یاقوت کبود: آبی کم رنگ سافایر مانند انعکاس آسمان صاف برروی دریاست. ازاین رو کمک می کند تا روانتان به آیینه ای تبدیل شود که گستره ی لایتناهی روحتان را منعکس کند. ارتباط شما را با درونی ترین بخش وجودتان فعال می کند و نور و روشنی به قسمت های پنهان روحتان می آورد. امواج آن روح شما را سرشار از خلوص، آزادگی و بزرگی وآن را پذیرای دور اندیشی و درک شهودی می کند. زمرد کبود همچنین کمک می کند آزادانه و خلاقانه این علم را بیان کنید و تحت تاثیرآن روح شما کانالی می شود برای عشق فداکارانه و نیروی شفا بخشی.
فیروزه: در درون رنگ فیروزه پیوند دوباره ای را بین رنگ آبی آسمان و سبز زمین پیدا می کنیم از این رو فیروزه آرمانهای متعالی روح را با انرژی حیاتی ازلی سیاره مان ترکیب می کند. به بیان ایده ها و دانش روحانی کمک و آنها را با زندگی زمینی تلفیق می کند. علاوه بر این، انرژی مثبت را جذب و بدن و روانمان را درمقابل تاثیرات منفی محافظت می کند.
chalcedonyآبی متمایل به سفید: chalcedony اثرمثبت برروی غده ی تیروئید دارد. تاثیر آرام بخش و متعادل کننده بر روی ذهن دارد و تند خویی و زود رنجی را کاهش می دهد. با تاثیر آرامش بخش آن دری به سوی الهام درونی باز می شود و قدرت ابراز وجود خلاقانه را از راه کلام یا نوشتن برانگیخته می کند.
رایحه درمانی
مریم گلی: رایحه ی تند مریم گلی امواج شفا را به طرف ((مرکز تکلم)) می فرستد. چاکرای گلو را از انقباض رها می کند و اجازه می دهد تا آنچه را باید با هماهنگی و پر از انرژی بگوییم، کمک می کند تا پیام های درونی روح را به طور موثری بیان کنیم.
اکالیپتوس: رایحه ی نشاط بخش روغن اکالیپتوس چاکرای پنجم را باز و پاک می گرداند. امواج ريالآن ما را بر روی صدای درون باز می کند و زمینه ی خلاقیت را مساعد کرده و به شیوه ی ارتباطمان سادگی و بی ریایی می بخشد.
فرم یوگایی که عمدتا از راه چاکرای پنجم کار می کند:
مانترا یوگا: مانتراها اوراد مراقبه ای هستند که منعکس کننده ی جلوه های خاص((الهی)) هستند. یا به آرامی در سکوت تکرار می شوند یا با صدای بلند. با تکرار یک مانترا افکار و احساسات به تدریج دگرگون می شوند، بدین ترتیب سالک با نیروی کیهانی((الهی)) که توسط آن مانترای مشخص آشکار می شود یکی خواهد شد.
چاکرای ششم
آجنا چاکرا (چاکرای پیشانی، چشم سوم، چشم خرد یا چاکرای چشم درون و یا چاکرای فرمان نیز نام دارد)
چاکرای ششم و خصوصیات مربوط به آن:
رنگ: نیلی و همچنین زرد یا بنفش.
حس: تمام حسها، ازجمله ادراک فراحسی.
سمبل: لوتوس96پر.
اصل اساسی: دانش وجود.
بخشهای وابسته ی بدن: صورت، چشمها، گوشها، بینی، سینوسها، مخچه و دستگاه اعصاب مرکزی
غده ی وابسته: هیپوفیز.
از غده ی هیپوفیز گاهی به عنوان((غده ی اصلی)) نام برده می شود، زیرا هورمونهای آن عملکرد بقیه ی غدد را کنترل می کند. مانند رهبر ارکستر تاثیر هماهنگ کننده بر روی غدد دیگر دارد.
نشانه های نجومی و سیاره های وابسته:
تیر: شناخت خردمندانه، تفکرمنطقی.
مشتری/ قوس: طرز تفکر، مجموعه نگری، درک ارتباطات درونی.
اورانوس/ دلو: تفکر ملهم الهی، دانش بالا، درخشش بصیرت.
نپتون/ حوت: تجسم،کشف و شهود، دستیابی به حقایق درونی از راه ایثار و ازخود گذشتگی.
ساختار و عملکرد چاکرای ششم:
درک آگاهانه ی ((هستی)) در چاکرای ششم جا دارد. جایگاه نیروهای ذهنی متعال، درک روشنفکرانه برای قوه ی تشخیص، حافظه و اراده ی ماست. در بعد فیزیکی مهم ترین مرکز فرمان برای دستگاه مرکزی عصبی است. رنگ واقعی آن آبی نیلی روشن است، اما زرد و سایه هایی از رنگ بنفش هم در آن دیده می شود. این رنگ ها نشان دهنده ی عملکردهای مختلف در سطوح مختلف آگاهی است. تفکر منطقی یا روشن فکرانه ممکن است تشعشعات رنگ زرد ایجاد کند، در حالی که رنگ آبی تیره نشان دهنده ی کشف شهودی و شناخت مجموعه نگری است. درک فراحسی در سایه هایی از رنگ بنفش مشخص می شود. قبل از هرتحققی افکار و یا تصورات طرح ریزی شده ای وجود دارد که یا با الگوهای احساسی ناخودآگاه یا با شناخت واقعیت می توانند به ثمررسند. با نیروی ذهنی از راه چشم سوم به روندی از تجلی وصل می شویم. تمام دانش آشکاری که هم اکنون در((خلقت)) وجود دارد، عینا در ((هستی)) مطلق وجود خواهد داشت، همچون دانه ای که دارای تمام خصوصیات و ویژگی های گیاهی است که پس از روییدن به آن تبدیل می شود. فیزیک کوآنتوم به این حوزه تحت عنوان ((حوزه ی یکسان شده)) یا ((نقطه ی پایین ترین فعالیت ماده)) اشاره می کند. مرحله ی خلقت زمانی شروع شد که ((هستی)) درون خود آرمید و از وجود خود آگاه شد. اولین ارتباط بین علت و معلول اتفاق افتاد، بدین ترتیب دوگانگی پدید آمد. ((هستی)) در بی شکلی خودش اولین نمونه ی امواج را متجلی ساخت. در پایه ی این اولین امواج ازلی هرقدمی به سمت رشد آگاهی، طرح جدید و متمایزی از امواج را خلق می کند. بدین نحو تمام سطوح خلقت در زندگی بشر وجود دارد. از وجود اتری خالص تا ثقیل ترین مواد و با سطوح مختلف امواجشان د رچاکراها نشان داده می شوند. بدین ترتیب فرآیند ظهور در درون ما و از راه ما نیزصورت می گیرد. چون چشم سوم جایگاه نیل به آگاهی است، اینجاست که می توانیم ماده را آشکار و آن را به غیر ماده تبدیل کنیم. قادر هستیم واقعیات تازه ای را در بعد فیزیکی خلق کنیم و چیزهای قدیمی را از بین ببریم. با وجود این، عموما این روند به طور خودکار و بدون اینکه نقشی آگاهانه داشته باشیم اتفاق می افتد. اغلب افکارسرنوشت ساز در زندگی مان توسط الگوهای احساسی سرکوب شده کنترل می شود و با اعتقادات و تعصبات ما و دیگران برنامه ریزی می شود.ب نابراین اغلب ذهن ما فرمانده نیست بلکه درخدمت افکار تلمبارشده ی احساسی است که عموما بر ما مسلط می شوند. این افکار در زندگی ما وآنچه دریافت و تجربه می کنیم نیز آشکار است. اما نمودی است از واقعیت ذهنی. با رشد آگاهی و باز شدن روز افزون چشم سوم، می توانیم این روند را با آگاهی بیشتری کنترل کنیم، و قدرت تجسممان می تواند انرژی را برای تحقق بخشیدن خواسته ها بیافریند. در تلفیق با چاکرای باز قلب می توانیم انرژی های سلامتی بفرستیم چه برای آنچه در دسترس است و چه برای فاصله ی دور. همزمان می توانیم به تمام سطوح خلقت ماورء واقعیات فیزیکی دست یابیم این دانش ما را به درک شهودی، روشن بینی و احساسات و حس شنوایی بسیارحساس می رساند آنچه برای ما قبلا مبهم وگنگ بوده حالا به وضوح درک می شود.
عملکرد هماهنگ
امروزه افراد کمی یافت می شوند که چشم سومشان کاملا باز باشد و همواره از آگاهی بالایی برخوردار باشند. با وجود این علی رغم رشد ناکافی، چاکرای ششم می تواند عملکردی هماهنگ تر از دیگر چاکراها داشته باشد. این حالت خود را در یک ذهن فعال و مهارتهای پیشرفته ی روشنفکرانه نشان می دهد. پیگیری کل نگرانه تحقیق علمی و یا شناخت حقایق فیلسوفانه دور از دسترس می تواند نشانه ای از گشایش نسبی و عملکرد هماهنگ چاکرای چشم سوم باشد. احتمالا توانایی رشد یافته ای برای تجسم و توانایی درک خیلی از چیزها را به طورحسی دارید. ذهن شما کنترل شده است و در عین حال بر روی حقایق اسرارآمیز باز است. درک تان از آنچه دنیای مادی به شما نشان می دهد خیلی بیشتراست، اما یک تمثیل، یک نماد از یک اصل روحانی در سطح فیزیکی متجلی شده است. آرمانگرایی و تخیل، عوامل کلیدی تفکر شما هستند. ممکن است متوجه شوید که گاه گاهی افکار و ایده های شما به حقیقت می پیوندند. هرچه قدر چاکرای چشم سوم رشد بیشتری داشته باشد، افکار شما بیشتر بر اساس آگاهی درونی از حقیقت است. افراد زیادی هستند که در ابتدای رشد مهارتهای چاکرای ششم قرار دارند، مانند روشن بینی یا بالا بردن میزان حساسیت در سطوح خاصی از وجود و تعدادی به بینشی موقتی دردیگرابعاد حقیقت می رسند. به طورمثال درخواب یا مراقبه. به هرحال، این غیرممکن است که بتوانیم به طور کامل محدوده ی مهارتها و درک هایی که یک چشم سوم دارد توضیح دهیم. چنین تلاشی صفحات زیادی را پر خواهد کرد و ترجیح می دهیم که به اطلاعات دیگران اعتماد کنیم .با وجود این می توانیم ایده ای کلی از آنچه وجود دارد به شما بدهیم که اگر به رشد کامل چاکرای ششم برسید پیش خواهد آمد. قبل از هرچیز تلقی تازه ای از جهان خواهید داشت. محدودیت های تفکر منطقی کاملا متعالی خواهد شد. افکارتان به صورت نوشته در خواهد آ مد؛ واطلاعاتی را که از کرات دیگرخلقت به دست می آورید با توانایی درحال رشد آگاهی تام خود تلفیق می کنید. دنیای مادی برایتان شفاف می شود. گرچه آگاهی شما همچون آیینه ای در خدمت((الوهیت)) است، دنیای مادی رقص انرژی را که در سطوح لطیف هستی جا دارد منعکس می کند. ادراک فرا حسی تان بسیار واضح است آن قدرکه مستقیما انرژی هایی را که در زیر سطح چیزهای خارجی کار می کند دریافت می کنید. علاوه براین، می توانید آگاهانه این انرژی ها را کنترل کنید و مظاهر مختص خودتان را برای آنها خلق کنید. با وجود این ملزم هستید قوانینی را وضع کنید که نمی توانید فراتر از محدوده ی آن بروید، به این معنا که نظم طبیعی همیشه ماندنی است. شم و بینش درونی شما به روی تمام ابعاد لطیف واقعیت بازخواهد شد. درک خواهید کرد که دنیا های بیشماری بین خلقت سطوح مادی و((هستی)) متعال وجود دارد که فرم های مختلفی از حیات درآن ها سکنی دارند. تئاتر چند بعدی خلقت جلوی چشمتان اجرا می شود و به نظر می رسد که هیچ حدی برای فرمهای همیشه تازه و سطوح حقیقت وجود ندارد.
عملکرد ناهماهنگ
پیامد عمده ی عملکرد ناهماهنگ چاکرای سوم((عدم تعادل)) است، به طورمثال: پا فشاری بیش ازحد روی حوزه ی عقل. تصمیمات زندگی تان منحصرا با عقل و منطق صورت می گیرد. از آن جایی که سعی می کنید تمام امور زندگی تان را با روش عقلانی سازمان دهی کنید، فقط آنچه را با ذهن منطقی تان درک می کنید قبول دارید. مهارتهای عقلانی شما ممکن است کاملا رشد یافته باشد و احتمالا نعمت تجزیه وت حلیل به شما داده شده است، اما از شیوه ی کل نگری بی بهره هستید و توانایی انطباق آنچه را تجربه می کنید با قانون جهانی تعادل طبیعی ندارید. به آسانی قربانی تکبر روشنفکرانه ی خود می شوید.ت نها چیزهایی را قبول می کنید که ذهنتان بتواند درک کند، و از راه روش های علمی قابل اثبات باشد. بینش معنوی را به عنوان یک پدیده ی غیر علمی و غیر واقعی رد می کنید. نتیجه ی دیگری که عملکرد ناهماهنگ چاکرای چشم سوم دارد این است که با قدرت ذهنتان سعی می کنید بر روی دیگران و رویدا دها تاثیربگذارید، صرفا قدرتتان را نشان می دهید و یا برای ارضای نیازهایتان از آن استفاده می کنید. در این وضعیت چاکرای شبکه ی خورشیدی هم معمولا خارج از تعادل است و چاکرای قلب و تاج نیز در حد جزئی رشد یافته اند. اگرچشم سومتان علی رغم گیرهایش نسبتا بازباشد، بازهم ممکن است در این کار موفق شوید، هرچند که مقاصد شما خلاف جریان طبیعی حیات است ولی دیر یا زود احساس تنهایی شما را در برمی گیرد و موفقیتی را که برایش تلاش کرده اید پایدار نخواهد بود. پیامد دیگر انرژی های گمراه شده در چاکرای ششم زمانی اتفاق می افتد که چاکرای پایین (که شما را به ((زمین)) وصل کرده است) بیمار است، و وقتی که چاکراهای دیگر هماهنگ کارنمی کنند. گرچه به سطوح لطیف ادراک دست یافته اید، ولی این می تواند درحالتی باشد که معنای حقیقی تصورات و اطلاعاتی را که به دست می آورید درک نکنید. به علت الگوهای احساسی سرکوب شده، آنها با تصوراتتان آمیخته می شوند. این تصورات ذهنی می توانند خیلی قوی و غالب باشند تا حدی که شما آنها را به عنوان تنها حقیقت موجود درنظربگیرید. طرح آنها را درجهان بیرون پیاده می کنید و بدین نحو در نهایت ارتباط با حقیقت را از دست می دهید.
کم کاری
اگرجریان انرژی ها در چاکرای ششم به طور قابل ملاحظه ای بسته باشد تنها حقیقتی را می بینید و باورمی کنید که در جهان بیرون قابل دیدن باشد. زندگی تان تحت نفوذ امیال مادی، نیاز های فیزیکی و احساسات ابراز نشده است. اندیشه ها و بحث های معنوی به نظرتان خسته کننده و اتلاف وقت خواهد بود و حقایق روحانی را رد می کنید به دلیل اینکه آنها را حاصل رویارویی بی معنا و بدون هیچ کاربرد عملی می بینید. افکارتان به سوی خط مشی که درجامعه برقرار است گرایش دارد. به راحتی درشرایط دشوارکنترل خود را ازدست می دهید. احتمالا خیلی فراموش کارید. اگر بینایی تان ضعیف شده باشد اغلب با کم کاری چاکرای ششم همراه است، باید دقیق تر به درون خود نگاه کنید و آنچه را در زیر این سطح قرار دارد بشناسید. در موارد حاد، افکارشما خیلی پریشان و آشفته است و تصمیمات شما کاملا براساس احساسات سرکوب شده تان است.
امکانات پاکسازی و فعال کردن چاکرای ششم
لذت بردن از طبیعت
چشم سوم با تماشای آسمان آبی پر رنگ و پر ستاره ی شب فعال می شود. این تجربه طبیعت ذهن شما را بر روی پهنه ی بی حد و مرز همه ی آنچه در فرمهای مختلف متجلی شده است باز می کند. از انرژی های لطیف، ساختارهای آنها و قوانینشان که در پس دنیای قابل رویت حیات وجود دارد که رقص بدنهای ملکوتی در فضای لایتناهی را نشان می دهد، آگاهتان می سازد.
موسیقی درمانی
موزیک: از هر صدایی که به شما آرامش می دهد و ذهنتان را باز و تصورات و احساسات ابعاد کیهانی را برانگیخته می کند می توانید استفاده کنید. خصوصا موسیقی مدرن مناسب است و همین طور قطعاتی از موسیقی کلاسیک شرق و غرب (به خصوص آثارباخ) که هماهنگ کننده و فعال کننده ی چاکرای چشم سوم هستند.
رنگ درمانی
بنفش روشن اث رپاک کننده و بازکننده بر روی چاکرای ششم دارد. به ذهن آرامش درونی، روشنی و عمق می دهد و حواس را تقویت کرده و بهبود می بخشد. همین طورآنها را بر روی سطوح لطیف ادراک باز می کند.
سنگ درمانی
سنگ لاجورد: در رنگ آبی پر رنگ سنگ لاجورد دانه های طلایی سنگ نور مانند ستاره های پراکنده درآسمان شب هستند. سنگ لاجورد احساس امنیتی به عالم روحمان منتقل می کند، ذهن را به درون هدایت می کند، انرژی هایش را تقویت کرده و اصول والاتر را می شناسند. با برانگیختن درک و بینش درونی ما را برآن می دارد معنای نهفته دردنیای مادی و انرژی هایی که در پس آن کار می کنند را درک کنیم. همچنین ما را سرشار از شعف عمیق از معجزات حیات و جهان می کند.
یاقوت آبی-بنفش: یاقوت روشن و شفاف، ذهن ما را بر روی دانش کیهانی و حقایق جاودانه باز می کند و امواج آن پاک کننده است. اثر احیا کننده و حیات بخش در زندگی و روحمان دارد. پلی می سازد بین متناهی و لایتناهی و آگاهی ما را با جریان((عشق الهی)) و شناخت جاری می سازد. برای روح هایی که در جست وجوی حقیقت در راه روحانی هستند روشنی می آورد.
sodalite : رنگ آبی تیره sodalite پاک کننده ی ذهن است و به آن توانایی تفکر عمیق می دهد. تشعشعات آرام آن به اعصاب آرامش و نیرو می بخشد و نیز کمک می کند که الگوهای قدیمی افکار را رها کنیم و اطمینان و انرژی می دهد تا به اعتقاداتمان در حد لزوم پابرجا بمانیم و ایده ها و دانشمان را در زندگی روزمره به کار بریم.
رایحه درمانی
نعنا: رایحه ی نشاط آور نعنا گره های درون حوزه ی چشم سوم را باز و کمک می کند تا شخص از قالبهای افکار محدود وکهنه رها شود .ذهن را پاک و روشن می کند و قدرت تمرکز را فعال می سازد.
یاسمن: از راه رایحه ی خوش و لطیف یاسمن ذهن ما بر روی تجسم و تصوری که حامل پیامی از حقیقت عمیق تر است بازمی شود. امواج آن حسهای ما را قوی و انرژی های چاکرای چشم سوم را با انرژی چاکرای قلب پیوند می دهد.
فرم یوگایی که عمدتا از راه چاکرای ششم کار می کند:
گیانا یوگا: گیانا یوگا شیوه ای ازآگاهی است که اساس آن رشد ظرفیت ذهن است که فرق بین حقیقی و غیرحقیقی، جاودانه و گذرا را تشخیص دهد. گیانا یوگی به این درک می رسد که فقط یک حقیقت جاودانه و ابدی و تغییر ناپذیر وجود دارد((خدایا)). با مراقبه و نیروی تمیز، سالک در ذهنش منحصرا توجه اش بر روی قادر((مطلق)) است تا زمانیکه شخص با سیمای ناآشکار ((خداوند)) یکی شود.
یانترا یوگا: سمبل های تصویری است که با فرمهای مختلف اشکال هندسی مظاهر ((هستی)) الهی را نشان می دهد. به عنوان وسیله ای برای تجسم به کار می روند. کسی که مراقبه می کند کاملا در آن شکل نشان داده شده غرق می شود و با تفکر و تعمق درونی آن را مجسم می کند.
چاکرای هفتم
ساهاسارا چاکرا (چاکرای تاج و مرکز((قله)) یا لوتوس1000 گلبرگ نیز نامیده می شود)
چاکرای هفتم و خصوصیات مربوط به آن:
رنگ: بنفش و همین طور سفید و طلایی.
سمبل: لوتوس1000 برگ
اصل اساسی: ((هستی)) محض.
اندام وابسته ی بدن: مخ.
غده ی وابسته: صنوبری (اپی فیز).
اثر اپی فیز از نظر علمی به طور قاطع مشخص نشده است. به احتمال زیاد بر روی تمام ارگانیسم بدن تاثیر دارد. نتیجه ی اختلال این غده بلوغ زودرس جنسی است.
نشانه های نجومی و سیاره های وابسته:
جدی/ کیوان: دیدن درون، تمرکز بر روی ذات، در برگرفتن ماده با نور((الهی))
حوت/ نپتون: زوال محدودیت، ازخود گذشتگی، یگانگی با((هستی متعال))
ساختار و عملکرد چاکرای هفتم:
چاکرای تاج جایگاه بالاترین تکامل انسانی است، اغلب با پرنده ای در حال پرواز در بالای سر نشان داده می شود. با تمام رنگ های رنگین کمان می درخشد، اما رنگ غالب آن بنفش است. غنچه ی بیرونی این چاکرا 960 گلبرگ دارد. در درون، غنچه ی دیگری را با 12 گلبرگ می بینیم که با نور سفیدی که تشعشعات طلایی دارد می درخشد.
همان طورکه تمام رنگ های طیف در نور بی رنگ یکی می شوند بالاترین چاکرا انرژی های تمام چاکراهای پایین تر را در خود یکی می کند. سرچشمه و نقطه ی شروع تجلی تمام چاکراهاست. اینجا به سطح ((هستی)) مطلق وصل می شویم که شامل تمام فرمها و ویژگی های ناپیداست. اینجا جایی است که انگار درخانه ی خود هستیم. از اینجاست که روزگاری سفر به حیات را شروع کردیم و در اینجاست که به انتهای تحولمان برمی گردیم. اینجا زندگی می کنیم و یگانگی با اصل ((الهی)) ازلی که همه ی ما قسمتی از آن هستیم را تجربه می کنیم. حوزه ی انرژی فردی ما با جهان یکی می شود. آنچه را خردمندانه و بعدها از راه شهود درک می کنیم در اینجا به نقطه ی ادراک کامل می رسد.آگاهی که از راه چاکرای هفتم به ما داده می شود فراتر از دانشی است که چاکرای چشم سوم به ما منتقل می کند، چون در اینجا دیگر جدا از آنچه درک کرده ایم نیستیم. مظاهرگوناگون((خلقت)) مثلا بدن هایمان را تجربه می کنیم، مانند نمایش آگاهی الهی که ازآن جدا شده ایم. مسیر چاکرای هفتم باز شده با رنگ بنفش نشان داده می شود. بنفش رنگ مراقبه و ایمان است. درعین حال که قادر هستیم تاثیرآگاهانه بر روی فعالیت شش مرکز انرژی پایین تر بگذاریم، درباره ی چاکرای هفتم می توانیم خود را بازکرده و اجازه دهیم تا همه چیز از راه ما اتفاق بیفتد. وقتی که چاکرای هفتم باز باشد هرگره ای که در شش چاکرا باقی مانده باز شده و انرژی هایشان با بالاترین فرکانسهای ممکن ساطع می شود. هر چاکرا در سطح خاص خودش همچون آیینه ای منعکس کننده ی ((هستی الهی)) است و بالاترین توانایی هایش را نشان می دهد. به محض اینکه چاکرای تاج کاملا آگاه شود، کار جذب انرژی کیهانی اش به پایان می رسد و شروع می کند به تشعشعات انرژی برطبق آکورد خودش. غنچه ی لوتوس دور از دسترس است. به کلام می توان گفت مانند تاجی از نور خالص بر بالای سر.
عملکرد هماهنگ
در چاکرای هفتم گره ای به آن معنا وجود ندارد. صرفا دامنه ی باز بودن آن می تواند کم یا زیاد باشد. وقتی چاکرای تاج شروع به باز شدن می کند، زمانی که مرز بین هستی درونی و زندگی بیرونی در وضع موجود کاهش پیدا می کند، شما لحظه ها را بیشتر و بیشتر تجربه می کنید. آگاهی تان کاملا آرام و باز است و ((خود)) حقیقی تان را به منزله ی بخش وجودی از((هستی)) مطلق حاکم که همه چیز را در بر می گیرد تجربه می کنید. وقتی که رشد چاکرای هفتم افزایش می یابد این لحظه ها بیشترمی شود تا زمانیکه به صورت یک واقعیت دائمی در می آید. وقتی که ((خویشتن)) شما آماده ی این گام آخر روشن بینی باشد ممکن است که کاملا ناگهانی اتفاق بیفتد احساس شما این چنین است که انگارتازه از خواب طولانی بیدار شده اید و در نهایت شروع می کنید به اینکه در واقعیت زندگی کنید. دیگر عقب گردی در سر راهتان وجود ندارد. خود را به ظرف خالی تبدیل می کنید و((هستی الهی)) این جام را لبریز خواهید کرد. پی می برید که ((خویشتن)) حقیقی تان را که تنها حقیقت پایدار است پیدا کرده اید. نفس فردی تان به نفس جهانی تبدیل می شود. هدف ((خالق)) در رفتار شما جامه ی عمل می پوشد و نوری که از شما ساطع می شود قلب کسانی را که گیرنده ی حضور ((الهی)) هستند بازمی کند. اگربخواهید چیزی را بدانید کافی است فقط توجهتان را به آن معطوف کنید، زیرا به علت یگانگی شما با ((هستی)) الهی همه چیز در درون شما وجود دارد. ((خلقت)) بازی است که درون آگاهی بی حد و مرز شما وجود دارد. درمی یابید که دنیای مادی هیچ چیز نیست جز فرمی از تفکر در((آگاهی الهی)) و هیچ چیز حقیقتا به آن صورت ((وجود)) ندارد. هر آنچه تا کنون به عنوان حقیقت قبول داشته اید نقش برآب می شود. خلاء بزرگتری را تجربه می کنید. اما این خلا عینا همان برکت عظیم است به دلیل اینکه آن زندگی درذات محض است. درطول چرخه ی هفت ساله ای که به خصوص برای انرژی های چاکرای هفتم بازهستید، به رشد عمیقی از بینش و یکپارچگی می رسید که قبلا به نظرتان غیر ممکن می آمد. اکنون مراقبه و خدمت عابدانه با درک اصل ((الهی)) وجودتان همراه است وکمک می کند تا احساس یگانگی را تجربه کنید. از این فرصت استفاده کنید تا بیشتر در درونتان بمانید. در این زمینه جالب است توجه داشته باشید ملاج کودک در سن 9 تا24 ماهگی اول زندگی اش باز باقی می ماند. در طول این دوره ی اولیه ی زندگی روی زمین، طفل در آگاهی و وحدت کامل به سر می برد.
ویژگی های چاکرای هفتم که عمدتا بسته است:
همان طور که دیدیم باز و هماهنگ بودن تمام چاکراها این نکته را به ما نشان داد که آنها می توانند مقادیر متنابهی دانش و تجربه و مهارت بدهند. با وجود این بدون باز بودن چاکرای هفتم، احساس جدایی از کثرت و یکپارچگی داریم و کاملا از ترس رها نیستیم. این ترس است که همیشه باعث ماندگاری بخشی از آثارگره های درون چاکراها می شود. نداشتن توانایی برای گشودن حد کامل امکاناتشان و اینکه انرژی فردی نه می توانند در جهت هماهنگی کامل با ((رقص خلقت)) ساطع شوند و نه در جهت هماهنگی با دیگر چاکراها. مگر اینکه در طول سالهایی که مرکز تاج می تواند رشد کند خودتان را بر روی حقایق معنوی باز کنید، ممکن است احساس نبود اطمینان و بی هدفی را در طول این زمان تجربه کنید و این احساسات را به منزله ی نشانه ای برای درون نگری بیشتر تعبیر کنید. ممکن است به نوعی بیهودگی در زندگی تان پی ببرید و یا ترس از مرگ اغلب به سراغتان بیاید. شاید برای کنترل این احساسات منفی سعی کنید که برای فرار از آنها به فعالیت زیاد پناه ببرید یا زیر بار مسئولیت های جدید بروید برای اینکه خود را بر حق و مهم جلوه دهید. اغلب اوقات اشخاصی تحت این شرایط مریض می شوند و ناچار به استراحت می شوند. اگر این پیامدها را نادیده بگیرید درگیر زندگی بی محتوایی می شوید و رشد توانایی های بالقوه ی ((خود)) واقعی تان را محدود می کنید.
امکانات پاکسازی و فعال کردن چاکرای هفتم
لذت بردن از طبیعت
زمانی را تنها در قله ی کوهی بلند گذراندن بهترین راه برای کمک به باز کردن چاکرای هفتم است، به دلیل اینکه در اینجا از دغدغه های زمینی تان دور هستید و می توانید از رویدادهای زندگی شخصی تان راحت تر رها شوید؛ و همین طور نزدیک شدن به آسمان کمک می کند تا فضا و بی کرانگی را احساس کنید.
موسیقی درمانی
موزیک: بهترین موزیک برای چاکرای هفتم سکوت است. در وضعیت سکوت کامل تمام وجودمان بیدار و پذیرای صدای ((الهی)) می شود که از راه خلقت که مظه رنیروی عشق و هارمونی تمام تجلیات است طنین می اندازد. هر موسیقی که شما را به سوی این سکوت سوق دهد یا برای آن آماده تان کند، مناسب است.
رنگ درمانی
بنفش و سفید: تاثیر بازکردن و وسعت دادن به چاکرای هفتم دارد. رنگ بنفش باعث دگرگونی ذهن و روح می شود و این دو را به روی ابعاد معنوی وجود باز می کند. گره ها را باز می کند و می تواند ما را به سوی تجربه ی وحدت کیهانی راهنمایی کند.
رنگ سفید شامل تمام رنگهای طیف است. سطوح مختلف زندگی را با وحدت متعالی تلفیق کرده و روح ما را برای دانش، سلامتی و نور الهی باز می کند.
سنگ درمانی
کوارتزبنفش: قرمز آتشین فعالیت و آبی روشن پذیرا بودن، سکوت و فضا با نیرویی عظیم تردرکوارتز بنفش یکی شده است. این رنگ انتقال دهنده ی آرامشی آشکاراست که از بین برنده ی ترس و ناهماهنگی است و ما را در مقابل حمایت و محبت انرژی های جهانی قرار می دهد. ذهن ما را به سمت لایتناهی هدایت و مراقبه و الهام را برانگیخته می کند.
سنگ کریستال: سنگ کریستال ما را در راهمان به سوی یکپارچگی عظیم تری هدایت می کند، یکپارچگی که گونه ی رنگارنگ زندگی را در بر می گیرد و انسجام می دهد. پاکی و روشنی برای ذهن و روح می آورد و شناخت روحانی را برانگیخته می کند. کمک می کند تا روحمان با روح جهانی یکی شود، گرفتگی و گره ها را باز می گشاید، انرژی تازه می دهد و حفاظت می کند.
رایحه درمانی
کندر: شباهتی به بخور سنتی که در مراسم مذهبی سوزانده می شود ندارد و ترکیبی است از رزین و درخت کندر. رایحه ی آن اثرحیات بخش بر روی ذهن و روان دارد و پاک کننده ی محیط است. زندگی روزمره در وضعیت موجود کمرنگ می شود، اعتقادات مذهبی عمیق تر شده و روح ظرفی مشتاق برای نور((الهی)) می شود.
لوتوس (نیلوفر): غنچه ی گل نیلوفر، که در خاک می روید در شرق نماد زیبایی و تکامل معنوی است. حکایت از این دارد مادام که شخصی روشن بین درگِل دنیای مادی زندگی می کند هیچ راهی نیست که ((خود)) حقیقی او در یگانگی اش با ((خداوند)) تحت تاثیر قرار گیرد. نور و هماهنگی از چنین اشخاصی ساطع می شود. عشق، سرور و دانش را دردنیا پراکنده می کنند. رایحه ی گلهای نیلوفر هم حامل چنین پیامی است، شخص پذیرنده را هدایت کرده و روح را در راهش برای یگانگی با ((خداوند)) آماده می کند.
GD Star Rating
loading...